U susret 12. rebiul evvelu, danu rođenja Božijeg poslanika Muhameda s.a.v.s., Kulturno-edukativni centar za ženu „Sehara“ je organizovao predavanje na temu „Muhamed s.a.v.s. uzor čovječanstva i uloga žene u islamu“ te kviz znanja kao i prezentaciju na temu „Šta znamo o Muhamedu s.a.v.s.“. Predavanje je održala naša uvažena mr. Lejla Mezit, profesorica u Karađozbegovoj medresi te na svoj jedinstven i intrigantan pristup predstavila posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda s.a.v.s te njegovo ophođenje prema ženama što je predstavljeno kroz hadise vjerodostojnih prenosilaca. Još u 14. stoljeću Muhamed a.s. je bio reformista ženskih prava te zagovarao jednakopravnost spolova u vremenu kada žena nije imala pravo čak ni na život. Predavanju su prisustvovale naše članice te pomno pratile predavanje te se aktivno uključivale u diskusiju.
Kviz znanja i prezentaciju je pripremila naša dugogodišnja članica i uvažena vjeroučiteljica Elvedina Kazazić koja je za učesnice pripremila 100 pitanja. Učestvovalo je 8 grupa po 4 učesnice. Učesnice su pokazale zavidno znanje o poslaniku te uložile veliki napor i trud u ovom takmičenju. Za najbolje učesnice, za prva tri mjesta, smo pripremili bogate nagrade, vrijedne naslove aktuelnih djela , naše rukotvorine te novačane nagrade za prvo mjesto koje su osvojile četiri djevojke iz Karađozbegove medrese iz Mostara.
Kao muslimanke savremenog doba, neminovna je činjenica konstantnog nadograđivanja vjerskog znanja te produbljivanja ljubavi prema poslaniku milosti, Muhamedu s.a.v.s. kao dostojanstvene sljedbenice njegovog ummeta.

KEC za ženu „Sehara“
Koordinatorica
Edna Isić-Balić
Sehara 11