Miz Mostar Zemzem i Sehara

KEC za ženu „Sehara“ u saradnji sa Dječijim vrtićem “Zemzem“ organizira predavanje pod nazivom „Razvoj govora kod djece“ 10.aprila u 19.30h u Kulturnom centru „Kralj Fahd“.

Predavanje će predvoditi dipl. defektolog-logoped Nidžara Džebo koja će svojim izlaganjem skrenuti pažnju roditeljima na sve važne aspekte razvoja govora kod djece od 0 do 6 godina.

Kako prepoznati postoje li zaostajanja u razvoju govora kod djeteta? Na što treba obratiti pozornost kao znak upozorenja da možda nešto nije u redu? Kada potražiti stručnu pomoć te na koje sve načine roditelji mogu sami poticati jezični i govorni razvoj djeteta? To su dvojbe koje muče mnoge roditelje predškolske djece.

Poznavanje i prepoznavanje ranih pokazatelja jezično-govornih teškoća izuzetno je važno. Rana identifikacija omogućava pravodobnu terapija i savjetovanje, omogućava prevenciju teškoća, a roditeljima pruža sigurnost i opuštenost u komunikaciji sa svojom djecom.

Dobro nam došli!