Kulturno- edukativni centar „Sehara“ nastavlja s aktivnostima posvećene razvijanju ličnih i profesionalnih kompetencija.Interaktivno predavanje, “Metaprogrami ili kako komunicirati posmatrajući stvarnost iz pozicije drugog”, će predvoditi mr.sci. Sanela Kuko, NLP praktičar. Predavanje će se održati u Velikoj sali Kulturnog centra Kralj Fahd na Bunuru,u subotu, 07.03.2020. godine u 18.30h.
Koliko puta ste bili u situaciji da sa osobom razgovarate ili se objašnjavate i sat vremena, da biste na kraju uzviknuli: Pa to ti ja čitavo vrijeme govorim! Na kraju zaključite isto.
Ili radite sa osobom koja od vas stalno traži potvrdu da je svoj posao obavila kako treba a vi odgovarate: „Valjda znaš i sam/a da li je sve kako treba.“
Ili imate osobu koja ne postiže efikasne rezultete u timu, a vi je uporno postavljate u poziciju timskog rada.
Ili hoćete motivisati svoje dijete da položi ispit pa mu kažete da ćete ga nečim konkretnim nagraditi, pa ste iznenađeni da ga to nije podstaklo da položi ispit.
Onaj ko poznaje metaprograme, znat će kako kome odgovoriti u sličnim situacijama te razumjeti da vlastiti metaprogram jeste samo jedan okvir koji nije primjenjiv za sve ljude i sve situacije.
Zašto je to tako?
Svako od nas ima vlastitu percepciju svijeta i informacije koje dobija spolja filtrira kroz svoje unutrašnje filtere. Zato su naše reakcije na svakodnevne situacije različite. Jedan od filtera je i metaprogram.
Metaprograme možemo koristiti ne samo za razumijevanje drugih, već i za razumijevanje sebe, svojih akcija i reakcija u određenim situacijama i različitim kontekstima. Razumijevanje Metaprograma pomaže nam pri razumijevanju naših vrijednosti, uvjerenja i ponašanja.
Važno je znati da je ovo alat koji nam omogućava da lakše prilagodimo svoj model komunikacije i ponašanja kako bismo dobili željene ishode.
Metaprograme najčešće koristimo nesvjesno kao reakciju na interakciju sa okruženjem i doživljaj stvarnosti. Osvješćivanje vlastitih metaprograma je već krupan korak.
Razumijevanje metaprograma pomoći će vam da bolje razumijete sebe i to kroz način na koji doživljavate svijet, donosite odluke, stupate u interakcije sa drugima i td.
Posebno je koristan za unapređenje međusobne komunikacije i izgradnju dobrih odnosa u privatnom ili poslovnom segmentu.
Kroz radionicu ćete naučiti kako da metaprogrami rade u vašu korist.
Zahvaljujući uzajamnom razumijevanju u stanju smo izbjeći niz nesporazuma, loših odluka i procjena, a metaprogrami su jedan od alata NLP-a koji će vam u tome pomoći.
Sadržaj:
– Karakteristike izvrsnih komunikatora
– Šta su metaprogrami i kako ih prepoznajemo
– Metaprogrami i kontekst
– Prepoznavanje vlastitih metaprograma
– Razumijevanje metaprograma drugih ljudi
Kome je radionica namijenjena? Svima onima koji žele unaprijediti međuljudske odnose i komunikaciju, od privatnih i porodičnih, do poslovnih odnosa, kao i onima koji kontinuirano rade na samorazvoju.