DŽAMIJE I MESDŽIDI:

Mostaru su od XVI do XXI stoljeća, vakifi darovali 54 mihraba (različitih objekata koji su imali mihrab): 4 potkupolne džamije, 27 mahalskih džamija, 5 mesdžida sa munaricama, 6 mesdžida, 7 tekija sa mihrabom, 4 hana sa mihrabom i musalla. Jedni su gradili a drugi rušili.

Za vrijeme Austorougarske monarhije srušen je jedan mesdžid (1918). Kraljevina SHS ili Jugoslavija od 1930-1934. srušila je 3 mihraba (džamije). Komunistički vlastrodršci su od 1949-1955 srušili i uništili 25 mihraba. Tako da je 1956.g. ostalo 14 džamija i 6 mesdžida, a od 1992-1995 četnički i ustaški fašisti srušili svih preostalih 20 mihraba.

U XVI stoljeću, prije gradnje ćuprije Sulejmana Veličanstvenog bilo je 6 džamija i ćuprija kao munara sultan Selimova mesdžida.

Džemati

U XVII stoljeću podignuto je 40 mihraba, a u XVIII stoljeću tri, a u XIX i XX stoljeću nijedan. U XXI stoljeću sagrađene su dvije nove džamije. Od agresije 1992.g. i urbicida obnovljene su i rekonstruisane sljedeće džamije:

1. Jahja Esfelova sa novom munaricom, u Donjoj mahali,

2. Koski Mehmed-pašina, na Tepi,

3. Nesuh age Vučjakovića, kod mostarskih šehitluka,

4. Ćejvan Ćehajina, kod Karađoz-begove medrese,

5. Ibrahim age Šarića, južni ulaz u grad,

6. Ahmeda age Lakišića, na Ričini,

7. Sevri hadži Hasanova, u Donjoj mahali,

8. Ibrahim ef. Roznamedžije, u centru grada,

9. Hadži Kurtova ili Tabačica, kod Starog mosta,

10. Memije Cernice, u istoimenoj mahali,

11. Baba Beširova, na Balinovcu,

12. Tere Jahjatova, na Carini (obnovljena 50 godina poslije rušenja),

13. Neziragina, kod Starog mosta (obnovljena 50 godina poslije rušenja),

14. Sultan Selimova, na Starom mostu,

15. Bosanki mudžahidi, u Sjevernom logoru,

16. Džamija u Egipatskom selu, u Južnom logoru,

17. Derviš paše Bajezidagića, u Podhumu,

18. Karađoz-begova, u centru grada, karadzozbegova dzamija

19. Jahja hodžina, na Musalli (Uz ovu džamiju se nalazi i Mostarski muftiluk).

20. Džamija Ali paše Rizvanbegovića na Buni,

21. Ali bega Lafe na Pijesku – Zapadni dio Mostara.

Od nekadašnjih 8 šadrvana ostala su 2, od nekadašnjih 150 česama ostalo je 5, od 9 turbeta ostala 3, od 150 biblioteka ostale su 3 biblioteke. Od 9 hanova ostao je 1 han, također od 3 hamama 1 hamam, od 100-tinjak kuća sa doksatima južnobošnjačko-islamske arhitekture preostalo je desetak kuća, od 25 velikih harema samo jedan. U Arhivu Hercegovine, Muzeju Hercegovine i Franjevačkoj knjižnici čuvaju se mrvice pisanog blaga.

U prigradskim naseljima obnovljene su:

 • Džamija u Gornjoj Drežnici sa mektebom i gasulhanom,
 • Džamija u Podgoranima,
 • Džamija na Humima,
 • Džamija u Potocima,
 • Mesdžidu na Lišanima dograđena je munara,
 • Džamija u Podveležju,
 • Džamija u Kružnju,
 • Džamija u Kokorini (nije obnovljena munara),
 • Džamija u Žuljima,
 • Džamija u Gnojnicama,
 • Sultan Sulejmanova džamija u Blagaju,
 • Lehina džamija (bez munare) u Blagaju ,
 • Džamija u Jasenici,
 • Džamija na Gubavici,
 • Džamija na Pijescima,
 • Nedaleko od džamije u Donjoj Drežnici izgrađen je mekteb i imamski stan.

Nove džamije:

 • Mesdžidu na Lišanima dograđena je munara,
 • Izgrađena je džamija u Rabini,
 • Izgrađena je džamija u Dračevicama,
 • Izgrađena je džamija u Opinama,
 • Izgrađena džamija u Livču,
 • Izgrađena džamija u Vrapčićima ( sa dvije munare).
 • Džamija u Kosoru – Blagaj,
 • Mesdžid u Kozicama – Mostarsko blato,

Na podoručju Medžlisa IZ Mostar, općina Nevesinje, obnovljeni su sljedeći objekti:

 • Džamija u Kljunima,
 • Džamija u Donjoj Bijenji,
 • Džamija u Sopiljima,
 • Mesdžid u selu Lakat,
 • Mesdžid u selu Hrušta.
 • Mesdžid u Postoljanima,
 • Džamija i mesdžid u selu Kruševljani,
 • Ljubovića džamija na Odžaku

Izgrađena:

Džamija u Borovčićima

U toku su radovi na obnovi:

1.Sinan – pašina džamija na Mejdanu – najstarija mostarska džamija

2. Sultan Bajazidova – Careva džamija u Nevesinju,

3. Džamija u Malom polju – Blagaj,

4. Pripremljena je sva dokumentacija za obnovu Velijjudina Bakrača (Dugalića) džamije u Nevesinju