Kontakt informacije

Kontakt El. pošta Telefon Fax
Administrator: medzlismostar@gmail.com / /
Služba za vjerske i odgojno-obrazovne poslove / glavni imam: medzlismostar@gmail.com (036) 555-440 /
Služba za opšte, pravne i ekonomsko-finansijske poslove: / (036) 555-441 (036) 555-441
Opće i pravno odjeljenje: / (036) 558-615 /
Ekonomsko-finansijsko odjeljenje: / (036) 558-615 /
Prijemna kancelarija: / 036/ 550-727 /