U okviru manifestacije, Medžlisa islamske zajednice Mostar, „ Uzor si mi, Poslaniče“, Kulturno-edukativni centar za ženu „Sehara“ u saradnji s Odjelom za brak i porodicu pod pokroviteljstvom Muftijstva mostarskog organizuju tribinu „Halal ishrana u svijetlu prakse Muhameda a.s.“.
Hrana se u Kur’anu spominje 109 puta i to 90 puta dozvoljena hrana i 19 puta ona hrana koja je zabranjena. Navest ćemo neke ajete koji o tome govore: “O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno…” El-Bekare,168. i “Zabranjuje vam se strv, i krv i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno; i što je strmoglavljeno – i rogom ubodeno, ili od zvijeri načeto – osim ako ste ga preklali – i na žrtvenicima žrtvovano.” (El-Maide, 3..). Islamskim propisima utvrđeno je šta je halal – dozvoljeno, a šta haram – zabranjeno, a šta mešbuh – sumnjivo a Halal standardom je dodatno utvrđeno kako se ovi propisi primjenjuju i kontroliraju u proizvodnji. Da bi proizvod bio halal mora zadovoljiti dva kriterija: prvi se odnosi na to da proizvod ne smije sadržavati ni jedan haram sastojak, a drugi se odnosi na njegovu sigurnost za upotrebu. Halal je onaj proizvod u čijem sastavu nema ni jednog sastojka koji je muslimanima zabranjen za upotrebu, gdje se u procesu proizvodnje primjenjuju zahtjevi Halal standarda, ne koriste se zabranjene sirovine i druga sredstva, te se primjenjuju sve mjere na osiguranju higijenske i mjere osiguranja zdravstvene ispravnosti.
Problemi savremenog doba su pretilost, gojaznost te nezdrava hrana iz koje proizilaze mnoge bolesti. U hadisima Božijeg poslanika, Muhameda a.s., nailazimo na odgovore.
Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao:
”Čovjek ne može napuniti goru vreću od svog stomaka. Dosta mu je nekoliko zalogaja koji će ga održati sposobnim za rad (tj. dovoljna mu je najmanja količina hrane koja će zadovoljiti njegove osnovne životne potrebe). A ako već hoće, onda neka bude trećina za hranu, trećina za vodu i trećina za disanje.
O ovoj temi će govoriti profesorica fikha u Krađozbegovoj medresi, Selvedina Šehić i konsultantica halal kvalitete Edna Isić-Balić. Tribina će se održati u srijedu 6.11.2019. s početkom u 19h, u Velikoj Sali Kulturnog centra Kralj Fahd na Bunuru.
Dobro nam došli!