Seminar imama i vjeroučitelja

958

U organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Mostar i Fondacije Daru-l-ilm, u Centru za arapske studije Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostar, u subotu 7. marta 2009. godine održan je seminar pod nazivom „Savremena metodika nastave i nove tehnologije u vjerskoj nastavi“. Seminar su držali stručnjaci u oblasti metodike nastave sa Univerziteta u Zenici, prof. dr. Refik Ćatić, autor stručnih referentnih izdanja u oblasti metodike islamske vjeronauke, i mr. sc. Izet Pehlić, metodičar sa Odsjeka za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.Učesnici seminara bili su svi imami mostarskog Medžlisa, predavači islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama koje nadzire Pedagoški zavod u Mostaru i profesori stručnih predmeta u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru. Ovaj stručni seminar za ljude koji su u nastavnom procesu i odgojnom radu dio je redovnog plana aktivnosti kojeg Medžlis poduzima na planu profesionalnog usavršavanje i doedukacije, a upriličen je u saradnji sa Fondacijom Daru-l-ilm koja obilježava 13. godišnjicu od osnivanja i otvaranja džamije „Bosanskih mudžahida“ u Sjevernom logoru.