Obilježena Nova 1431. hidžretska godina

942

Prigodnim kulturno-vjerskim programom, uprilièenim u Koski Mehmed pašinoj džamiji, muslimani Mostara su na sveèan naèin obilježili poèetak Nove 1431. hidžretske godine. Sumorna društveno politièka zbilja koju proživljavaju Bošnjaci Mostara, niske vremenske temperature uvjetovale su mali odziv graðana. Kolažni kulturno-vjerski program obilovao je brojnim segmentima muslimanske baštine: mevludskim spjevovima, recitalima, ilahijama i kasidama, te narativnim disputom kroz koji su akcentirane neke od brojnih poruka Hidžre. Okupljenim vjernicima na sveèanosti obratio se mostarski muftija h Seid ef. Smajkiæ. Konstatirajuæi kako su svi slojevi društva iz prve muslimanske zajednice aktivno bili ukljuèeni u dogaðaje hidžre, žrtvujuæi u ime Boga sve što su stekli i imali, muftija je zakljuèio kako i ovo-vremena generacija muslimana u BiH treba crpiti inspiraciju iz dogaðaja hidžre. „I ova generacija opæe interese treba staviti ispred liènih potreba, baš kao što su to uradili ashabi Božjeg muftija smajkic.jpgposlanika. Naši politièari i mi trebali bi uzeti pouku iz ovog dogaðaja i biti odluèni pred nasrtajima na vrijednosti naše vjere dini-islama.“, kazao je muftija. Sveèani program u povodu Nove hidžretske godine biti æe održan u Kulturnom centru Potoci, u Blagaju i u džematu Donja Drežnica. 1.muharem 1431., odnosno 17. decembra 2009. prema Odluci Vlade Hercegovaèko-neretvanskog kantona, na osnovu zakona o vjerskim praznicima, je neradni dan.