KEC Sehara za ženu osvješćen potrebama društva organizira ciklus interaktivnih predavanja za žene na temu “Porodica 21. vijeka; izazovi i iskušenja savremene porodice”.

Porodica je u današnje vrijeme suočena sa brojnim teškoćama i problemima kako bi se održala i ispunila pretpostavljene funkcije i očekivanu ulogu. Promjene koje se odvijaju velikom brzinom u svim segmentima savremenog društva ostavljaju značajne posljedice na stanje, razvoj, ulogu i mjesto porodice u društvu.

Prvo druženje će se održati 27.4.2016.godine u 19h, u prostoriji KEC Sehare u KC Kralj Fahdu na Bunuru, kada ćemo razgovarati o vršnjačkom nasilju.

Šta je to vršnjačko nasilje?Kako ga prepoznati i spriječiti? Ko su nasilnici, a ko žrtve?Kako nasilje utječe na porodicu, a kako na cjelokupno društvo?

Upoznajmo nasilje kako bismo ga mogli spriječiti!

Ukoliko želite učestvovati na ovim interaktivnim predavanjima vaše lične podatke (ime i prezime, datum rođenja, zanimanje i kontakt telefon) pošaljite na mail kec.sehara@gmail.com, prijaviti se možete do 26.4.2016.godine. Po završetku ciklusa predavanja, sve učesnice će dobiti certifikat za učešće na istim.
Broj učesnika je ograničen.