Centralna mevludska svečanost u povodu Lejletu-l-Mi’radža održana je sinoć u džamiji Derviš-paše Bajezidagića u Podhumu. Mevlud su, uz učešće polaznika mektepske nastave, hora Misbah i Elkamer, proučili mostarski imami. Džematski imam Haris ef. Pobrić u kratkom obraćanju osvrnuo se i na muslimanska kulturološka poimanja kur’anskog ajeta koji govori o Israu i Mir’adžu, na značaj obilježavanja mubarek noći u islamu i pozitivnih tradicijskih tokova. Učešće djece u zvaničnim programima Islamske zajednice glavni imam Medžlisa IZ-e Mostar mr. Dino ef. Maksumić je okarakterizirao jednim od odgojno obrazovnih procesa i načina sticanja navika u izvršavanju vjerskih obreda, odnosno, aktivnog ličnog doprinosa vjerskoj ambijentalnosti. Tumačeći glavne poruke događaja Mir’adža naglasio je da je u ovoj noći čovjeku propisan namaz. „Namaz je najvažnija stvar u našoj vjeri. Sve ove lijepe mostarske džamije su napravljene da bi u njima ljudi obavljali namaze“, podsjetio je ef. Maksumić. Usporedio je vrijeme koje je čovjeku potrebno za obavljanje pet dnevnih namaza s vremenom koje ljudi troše na igre i zabave, gledanje televizije i raznih serija. „To su naša iskušenja. Muslimani onoga vakta su prevazišli takve vrste kušnji i ostali su stameni u svojoj vjeri“, kazao je ef. Maksumić. Pozvao je vjernike da spram svih novijih društvenih pojava i trendova trebaju imati jasan i čvrst stav kako bi imali jasnu viziju o tome šta valja, šta nevalja, šta je prirodno i iskonsko a šta je pogrešno i grijeh koji vodi pojedinca i cijele grupacije u civiliza cijski sunovrat. „Čovjek mora sebi ponavljati da je najveća blagodat koju ima din-i-islam, najveća blagodat je da čovjek pada na sedždu i da namazu nauči svoje dijete“, zaključio je ef. Maksumić.
Lejle i Miradž