Skupština medžlisa IZ-e Mostar izabrala novi izvršni odbor

1093

Izborna Skupština Medžlisa IZ Mostar na konstituirajućoj sjednici danas je 25.12.2010. g. izabrala članove novog Izvršog odbora. Skupštini je od 112 zastupnika prisustvovalo njih 101. Prema rezultatima glasanja u sastav novog Izvršnog odbora izabrani su:

1. Ibrahim Rahimić
2. Hamid Tipura
3. Huso Mehremić
4. Ramiz Jelovac
5. Senad- Sudo Omrika
6. Nusret Maksumić
7. Senad Droce
8. Vahid Duraković
9. Ismet Maksumić
10. Džafer-ef. Beglerović
11. Ilham-ef. Puce
12. Džafer-ef. Alić

Izborni zakon IZ-e predviđa da na prvoj sjednici Izvršnog odbora članovi ovog tijela, između sebe, izabru predsjednika Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Mostar.