Miz Mostar Aktivnosti

Zbog potrebe da se što duže zadrži u toplom i prijateljskom razgovoru glavni imam Medžlisa IZ-e Mostar Suljo ef. Cikotić bajramsku posjeti penzionisanim imamim i porodicama umrlih imama upriličio je krajem prošle i početkom ove sedmice. Nakon što im je uručio prigodne poklone ef. Cikotić se interesirao za njihovo zdravlje i za način na koji provode vrijeme.

Miz Mostar Aktivnosti

Miz Mostar Aktivnosti

S Avdom ef. Abazom razgovarao je o općim kulturnim kretanjima u i oko Islamske zajednice, sa Sakib ef. Kadrićem o historijatu Lehine džamije i bajramskim običajima u Blagaju, sa Muntom Mezit suprugom rahmetli Kasim ef. o njenoj porodici, o njenom zdravlju i lijekovima koje koristi, sa Rabijom Karađuz suprugom rahmetli Suljeman ef. ,također, o zdravlju i o njenoj nasušnoj želji da čita Preporod i druga periodična glasila Islamske zajednice, sa Zemkom Mezit suprugom rahmetli Salem ef., o njenim sinovima, porodici i zdravlju, sa Mejrom Čolakhodžić suprugom rahmetli Halil ef., o porodici i planovima njenog sina Mustafe ef. i sa Fatom Hasanović, suprugom rahmetli Fadil ef. o njenom zdravlju. Glavni imam posjetio je još Mirsadu Omeriku, suprugu rahmetli Adem ef., Seid ef. Maksumića, Ćamil ef. Alića i Džafer ef. Beglerovića.