Miz Mostar Hutbe

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

„Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji klanjaju i zekat daju i nikoga se osim Allaha ne boje, oni su, nadati se je, na pravom putu“. (Tevbe,18)

Božiji Poslanik je rekao: “Drži se džemata, jer uistinu vuk jede izdvojenu ovcu!” (Ahmed, Nesai, Hakim).

Braćo i sestre u Islamu;
Jučer smo postavili kamen temeljac sa kojim je otpočela obnova Sinan pašine džamije u Mostaru. Dokaz je to da muslimani ovog podneblja na čelu sa svojom Islamskom zajednicom, stabilno koračaju u budućnost sa svojom vjerom uokvirenom u džemat. Dokaz je to da ovdašnji današnji musliman ne zaboravlja svoje vrijednosti, ne zaboravlja dobročinitelje, ne zaboravlja ni rušitelje.

Pamti musliman ove vale da je 1473. godine hercegovački sandžakbeg, Sinan paša sagradio prvu džamiju u Mostaru 300 metara sjeverno od Starog mosta, na takozvanom Mejdanu oko koje je nastala i prva mostarska mahala, oko koje su izgrađene mešćema, hamam i kuća za stanovanje šerijatskih sudija.

Pamti musliman ovdašnji da ga je pratila hair dova iznad vrata ove džamije: „Ko za Božju ljubav podigne džamiju. Neka ga vječno prati milost Božja.“

A pamte ovi muslimani i da je ova hair dova kao i mnoge druge postala i bet dova za rušitelje brojnih džamija mostarskih. Stoljećima je ova džamija služila svojoj svrsi, dok nije došla jedna vlast kojoj je ona zasmetala, pa su njeni JNA oficiri 29.12.1949.godine izvršili njeno miniranje i rušenje. Svjedok tog vremena r.Husaga Ćišić ironično piše da je razlog njenog rušenjato što se ukazala potreba tenisanja, tj.izgradnja teniskog igrališta za oficirske žene. Bila je to jedna od najstarijih džemija u BiH.

„S obnovom Sinan-pašine džamije ne samo da obnavljamo zapretana vrela naše vjere i ne samo da oživljavamo vječno kredo istaknuto u njenom tarihu o značaju gradnje džamije i sticanju obećanih Božijih blagodati, mi zapravo obnavljamo svoj zavjet prema našoj domovini i prema našoj svijetloj historiji prepunoj iskušenja i prepunoj slavnih pobjeda. Identitet jednog naroda je njegov kontinuitet pamćenja. Prekinuti taj kontinuitet sjećanja znači i potisnuti u stranu dio vlastitog identiteta. Danas kad se pokušava Mostaru uskratiti njegovo historijsko pravo i kada se od njega nastoji napraviti grad samo za jedan narod od prevelike je važnosti učestvovati u obnovi najstarijeg objekta koji ovaj grad ima. U toj obnovi mi učestvujemo i u obnovi svih historijskih činjenica važnih za cijelu regiju Hercegovine. Stoga ukoliko neko od Vas nije u mogućnosti da materijalno podrži obnovu Sinan-pašine džamije neka uputi iskrene dove Uzvišenom Allahu da obnova Sinan-pašine džamije u Mostaru bude što prije okončana a da svoj našoj braći u tom gradu podari snage, razumijevanja da uspješno savladaju iskušenja s kojima su suočeni.“ (Iz obavijesti o sergiji od strane Rijaseta IZ)

Braćo i sestre i na ovom primjeru vidimo šta znači džemat, šta znači zajedništvo, šta znači nama naša islamska zajednica. Ona je predvodnik svih naših hairli akcija i očuvanja naše sveukupne baštine na ovim prostorima i traser naših budućih aktivnosti i opstanka. Zamislimo našu zajednicu muslimana, dakle islamsku zajednicu kao jednu zgradu sazidanu od cigle, a svaka cigla je po jedan musliman.

Pripadnost svojoj zajednici dokazujemo svojim podržavanjem opstanka te zgrade. Ako se izmakne pokoja cigla iz zidova, već nastupa nelagoda i propuh unutar zgrade, a ne daj Bože ako se izmakne puno tih sastavnih komponenti, dolazi do rušenja zgrade. Ovo je vrijeme početka kalendarske godine kad se prave planovi za određene aktivnosti, pa i pitanje članarine IZ je pitanje koje zaslužuje da ga ovdje pomenem.

Naime Izvršni odbor Medžlisa je donio odluku da ovogodišnja članarina IZ u Mostaru bude 12 KM po jednoj osobi, a to važi za one koji su u mogućnosti da daju taj svoj doprinos za funkcionisanje ove zgrade muslimana tj. naše zajednice, a svi koji su u stanju socijalne potrebe, uz predočavanje dokaza za to Izvršni odbor će registrovati kao punopravne članove bez obaveze plaćanja, sve dok im se materijalno stanje ne popravi nabolje.

Naša članarina je usmjerena za podržavanje svih akcija Islamske zajednice. Neka i naša cigla bude ugrađena svake godine u zgradu Islama u Mostaru. Ne možemo mi svi graditi zgrade sami i pojedinačno, nisu to mogli ni svi ashabi, ali kad svi po jednu ciglu ugradimo onda niko ne osjeti, a zgrada Islama jača i napreduje u našoj domovini.

Zašto trebamo davati svoj godišnji doprinos ili prilog za svoju zajednicu? Prvi i najvažniji argument su riječi Allaha Uzvišenog:

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (Bekare, 261) ili

„Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji klanjaju i zekat daju i nikoga se osim Allaha ne boje, oni su, nadati se je, na pravom putu“. (Tevbe,18)

Nadalje, Poslanikove riječi nas podstiču da budemo aktivni pomagači i učvršćivači svog džemata, zajednice i njihovih aktivnosti: ”Naređujem vam pet stvari koje je meni Allah naredio! Naređujem vam: džemat, poslušnost, pokornost, hidžru i borbu na Allahovom putu …“ (Ahmed)

Dalje Poslanik govori: “Ko se ne brine za opće potrebe muslimana, on nama i ne pripada.” Naći ćemo da je i ovo rekao Allahov Poslanik: “Allahova ruka je nad džematom, zajednicom!” (Tirmizi)

U hadisu koji prenosi Ebu Derda’a, se veli da je Poslanik poručio :”Drži se džemata, jer uistinu vuk jede izdvojenu ovcu!“ (Ahmed, Nesai, Hakim)
H. Alija je rekao: “Džemat s problemima bolji je od pojedinca–samca bez problema.”

Sljedeći argumenti koji kažu da trebamo biti aktivni članovi islamske zajednice jesu naša svakodnevnica i rezultati rukovođenja poslovima muslimana na ovim prostorima.

Naša članarina omogućava da žive naši mektebi, a oni su aktivni u svim našim džematima, oko 1800 djece u Mostaru pohađalo je mektebsku nastavu u prošloj godini. U gotovo svim našim džamijama se klanja svih 5 vakata namaza i čuje se ezan i poziv na njih. Taj naš doprinos u vidu članarine omogućava da se džume klanjaju u gotovo svim našim džamijama.

U ovom poratnom periodu muslimani Mostara su pod rukovodstvom svoje IZ obnovili gotovo sve porušene džamije i izgradili dosta novih, a u tom procesu i naša članarina je imala značajnu ulogu. Naša članarina omogućava da se obavljaju svi zajednički i pojedinačni ibadeti, jer značajno jača gradnju islamskog miljea i stvarnosti.

Odbacimo stereotipe u razmišljanju o članarini.
Do sada su mnogi razmišljali da to radimo samo radi smrti i dženaze, kako bismo stekli pravo da nam se klanja dženaza. Razmišljajmo o članarini i članstvu u IZ na način da je to podržavanje života. To je pravilno razumijevanje. Jer to uistinu i jeste taj naš godišnji doprinos koji je istina minimalan, ali je važno da ga svi tako razumijevamo i doživljavamoi ispunjavamo. Odbacimo to da nam neko nameće neko davanje.

Braćo i sestre, ako mi sebi ne obezbijedimo dostojanstven islamski život u svom mjestu življenja, ukoliko ne živimo islam, ako nisu obezbijeđeni svi preduvjeti za to, onda i sama dženaza na kraju života nije izlaz. To naše pomaganje zajednice je ulaganje u sebe, u svoju porodicu i njenu budućnost.

Neki će kazati kako je suvišna članarina i kako je to novotarija, te kako to nije praksa u muslimanskim zemljama. Međutim, muslimanske zemlje su riješile ovo pitanje na nivou države i osnovali ministarstva koja se bave i podržavaju ove aktivnosti. Nažalost naša je stvarnost drugačija, mi takvu državnu podršku nemamo i mi svi muslimani smo po ovom pitanju naše ministarstvo koje podržava rad islamske zajednice. Onog momenta kad se okolnosti promijene, kad nas država prihvati i materijalnom podrškom uredi ovo pitanje, vjerovatno će se onda i prekinuti ova praksa.

Da bismo olakšali i pojasnili šta je to članarina IZ angažovali smo čovjeka iz našeg džemata kao inkasanta ili blagajnika, koji dolazi na adresu svakom, a ko želi može i na blagajni IZ izvršiti ovu obavezu ili poslije džume u kancelariji ovdje u džamiji. Pozovimo i objasnimo i našim komšijama ovo pitanje i njegovu važnost!

Molim Allaha dž.š. da nas pomogne, učvrsti i uputi na Pravi put, put zajedništva, džemata i sloge. Amin.

Šefik ef. Čavčić, džamija “Bosanaki mudžahidi”, 7. Rebiu-l-ahir 1435. / 7. februar 2014. godine