Džemat Donja Mahala projektom „Upoznajemo Poslanike islama“ skrenu pažnju naše muslimanske javnosti

781
Miz Mostar Aktivnost

Džematski odbor Donja Mahala u okviru projekta „Upoznajmo Poslanike islama“ 11. aprila (u subotu veče) nakon akšam namaza ugostit će profesora Mustafu Spahića. Profesor Spahić u Jahja Esfelovom mesdžidu govorit će o Nuhu a.s. Ciklus predavanja počeo je u februaru ove godine s predavanjem Šefik ef. Čavčića o Ademu a.s. Prošlog mjeseca dr. Nezir Halilović održao je predavanje o Idrisu a.s. Zbog specifičnosti u kojima djeluje džematski odbor predavanja su organizirana u tri različite džamije. Prvo je organizirano u Sevri hadži Hasanovoj, a drugo u Nezir-aginoj džamiji.

Cilj džematskog odbora je da svakoj džamiji daju podjednak tretman i da aktivnosti rasporede ravnomjerno po džematu. Dževad Bašić predsjednik džematskog odbora ističe da su projekat osmislili, ne samo po sadržaju, već i po terminima trajanja, kako bi na kraju mogli dobiti što bolje očekivane rezultate. „ Projekat „Upoznajmo poslanike Islama“ realizirat ćemo u 25 mjeseci, dakle, nešto malo više od dvije godine. Predavanja će držati ugledni profesori, imami, naša ulema koji će obraditi po jednu temu. Cilj nam je da dobijemo što više saznanja i da što više educiramo naš džemat. Projektom postižemo dva rezultata, redovno druženje džematlija u Donjoj Mahali i stičemo nova saznanja.“, kaže nam Dževad.

Posebna vrijednost ovog projekata je to što je naišao na veliko interesovanje, ne samo redovnih džematlija već i onih koji to nisu, a osjećaju simpatije prema dini islamu. „Način na koji predavači izlažu teme je prihvatljiv svim uzrastima, jezgrovit i slikovit, tako da su svi s prethodnih predavanja zadovoljni otišli kućama. Ovo je divna prilika da se na ovim osnovama družimo u našim džamijama“, kaže Bašić. Mišljenja je da će u perspektivi projekat privući pažnju džematlija i iz drugih džemata i gradova jer su teme interesantne, zanimljive i djeluju kao pravo osvježenje u svakodnevnom intelektualnom javnom diskursu. Bašić ne krije da je sam dobio nove spoznaje iako je odgojen u muslimanskoj porodici. „Na ovim predavanjima sigurno možemo dobiti nove spoznaje i čuti ono što nismo znali. Poslije vaza nastojimo otvoriti korisne i ugodne diskusije o islamskom načinu života. Na prošlom predavanju dr. Halilovića vratili smo se na neka saznanja o kojima rijetko razmišljamo. Zaključci i poruke koje smo ponijeli s tog predavanja posigurno su vrlo aktuelne i vrlo intenzivne i u savremenom trenutku.

Prema ocjeni Jusuf ef. Kafadara ovaj projekat mu uveliko pomaže da lakše komunicira i da ostvaruje prisnije odnose sa džematlijama. „Cilj nam je da pomognemo ljudima koji to nisu još učinili da pređu džamijski prag. Nama su oni posebno interesantni. Na ovaj način ih pozivamo da dođu, da im ponudimo predavanje i predavača koji će ih zainteresirati“, kaže ef. Kafadar. Podsjetio je da svako predavanje u okviru ovog projekta planiraju sa drugom institucijom i organizacijom Islamske zajednice. Predavanje na kojem će o Nuhu a.s. govoriti Mustafa Spahić organiziraju u saradnji sa Karađoz-begovom medresom, nakon toga u organizaciju će uključiti Centar za učenje Kur’ana i nastavnike vjeronauke. „Planiramo ostvariti kontakte sa Uredom za hadž, Fakultetom islamskih nauka, Behram-begovom medresom i drugim. Ovaj vid druženja, pored one edukativne dimenzije, omogućava mi da se i ja i cijeli džematski odbor upoznamo sa svim problemima koji postoje u džematu. Volio bih kad bi ovaj projekat zadobio posebno mjesto na višim nivoima ili kad bi se realizirao i u drugim džematima“, poručio je ef. Kafadar. Način na koji su koncipirana predavanja i izbor predavača precizno je osmišljen kako bi refleksije poruka, koje budu poslane, imale dovoljno prostora za analizu i dovoljno prostora za učitavanje u stvarne životne vrijednosti.

Džematski odbor Donja Mahala pored ovog projekta već duže vrijeme realizira i nekoliko drugih vrlo značajnih programa i sadržaja. Prije svega riječ je o, sada već, tradicionalnom bajramskom trurnir na kojem učestvuju respektabilne malonogomentne ekipe iz Mostara i vjerski sveštenici Zahumsko-hercegovačke eparhije i Franjevačkog samostana u Mostaru, te o programu zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija na području džemata i nizu vrlo korisnih vannastavnih aktivnosti za polaznike mektepske nastave.

H. Eminović