Glavni IMAM na svečanosti univerziteta 19. maja u Samsunu

621
Miz Mostar Aktivnost

Na poziv rektora Univerziteta 19. Maj g-dina Prof. Dr. Hüseyin Akan i koordinacionog tijala Diplomanata Univerziteta u periodu od 01. do 04. aprila 2015.god. glavni imam MIZ Mostar Suljo ef. Cikotić je bio u posjeti Univerzitetu 19. Maj u Samsunu povodom obilježavanja 40. godišnjice osnivanja univerziteta koji trenutno broji oko 50 000 studenata te godišnje ima oko 9000 diplomanata na svim fakultetima univerziteta.

Miz Mostar Aktivnost

Povodom ovog jubileja je zasađeno 40 sadnica za 40 uspješnih godina u procesu visokoobrazovnog sistema i postizanja zapaženih rezultata na svim nivoima naučnog, vjerskog, javnog, kulturnog, društvenog i sportskog života.

Miz Mostar Aktivnost

Pored dvojice rektora Amasja i Ordu Univerziteta kao diplomanti Univerziteta 19. maj priznanje i plaketu su dobili brojni uspješni diplomanti pomenutog Univerziteta koji obnašaju funkcije prorektora, dekana, načelnika općina, direktora uprava, predvode ozbiljne kompanije u svijetu biznisa kao i imena iz samog vrha turskog sporta poput svjetskog olimpijskog šampiona u hrvanju, prve žene turkinje koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama te poznati fudbaler turske reprezentacije i uspješni selektor Ertugrul Saglam.

Glavni imam je uz čestitke Univerzitetu na ovoj značajnoj godišnjici iskazao zahvalnost akademskoj zajednici Republike Turske na doprinosu nauci i nesebičnoj pomoći koju su pružali studentima iz BiH te posebno pozvao rektora Prof. Dr. Hüseyin Akana da razmotri i pojača saradnju sa Univerzitetom Džemal Bijedić u Mostaru.