Akademik Esad Duraković večeras u Mostaru govori o međumuslimanskim ratovima i krivom shvaćanju islama

884
Miz Mostar Aktivnost

U okviru manifestacije “Dani mevluda i zikra“ akademik prof. dr. Esad Duraković sutra će na javnoj tribinu govoriti o temi „Međumuslimanski ratovi danas–krivo shvaćanje islama“. Akademik Durković dešavanja na bliskom istoku smatra kako nje arapski dio muslimanskog svijeta doslovno u kataklizmi, a situacija, i u drugim dijelovima muslimanskog svijeta nije mnogo bolja. U istoimenoj knjizi koju je objavio krajem prošle godine, on bez zadrški i bilo kakvih kalkulacija analizira ekonomsko, politička stremljenja zapadnih velesila, nesnalaženja Evropske unije koja se suočava sa izazovima sve većeg broja izbjeglica.

Skoro hirurški precizno pojašnjava razloge i posljedice mnogovjekovne sučeljenosti sunizma i šiizma, nepomirljivost selefizma i ne-selefijskog sunizma. „Iznad svega u muslimanskom svijetu je prijeteća nepomirljivost moderniteta i tradicionalizma, nesposobnost uleme da shvati kako je bit islam u njegovom kontekstualizmu a ne u retrogradnom tradicionalizmu, zbog čega su muslimanska društva, u većini i u bitnome, u sukobu sa modernitetom i savremenošću.

Akademik Duraković pojašnjava ulogu držanih administracija SDA, Evropske unije, Turske, Saudijske Arabije, Irana ali i brojnih frakcija u ratovima na bliskom istoku poput ISIL-a, Nusre, alevita, Hizbulaha, itd.

Tribina će se održati u četvrtak, (28.04.2016.g.) u sali Kulturnog centra „Kralj Fahd“ s početkom u 19 sati.