Održana radionica za djecu o mogućnostima zloupotrebe na Internetu

915
Miz Mostar Aktivnost

U okviru projekta RIJASETOVE UPRAVE ZA VANJSKE POSLOVE I DIJASPORU pod nazivom „Rad sa mladima na njihovom pravilnom usmjeravanju i prevenciji bolesti ovisnosti, nasilja i ekstremizma“ čiji je sponzor Norveška ambasada u Bosni i Hercegovini, dana 24.04.2016. godine, u mostarskom džematu „Bosanski mudžahidi“ u Sjevernom logoru, održana je radionica za djecu o mogućnostima zloupotrebe na Internetu.

Miz Mostar Aktivnost

Edukator i voditelj ove radionice bio je Hodžić Damir dipl. Socijalni radnik član tima Centra za socijalne inovacije iz Tuzle, koji je kroz edukativni i interaktivan rad sa djecom sproveo radionicu pod nazivom „Rizici i opasnosti od zloupotrebe djece i mladih na Internetu i društvenim mrežama.“

Sprovedena radionica je imala za cilj da :

  • Podigne svijest kod djece i mladih o prednostima i nedostatcima Interneta i društvenih mreža,
  • Ukaže na moguće rizike i mogućnosti zloupotrebe djece i mladih na Internetu i društvenim mrežama,
  • Osposobi djecu i mlade da mogu prepoznati rizike zloupotrebe na Internetu i društvenim mrežama, kao i osposobljavanje za siguran boravak na Internetu i društvenim mrežama i korištenje Interneta u svrhu socijalizacije.

Miz Mostar Aktivnost

U cilju postizanja cilja radionice voditelj radionice je istu podjelio na nekoliko tematskih cijelina i to :

  • Prednosti i nedostatci Interneta i društvenih mreža
  • Rizici na Internetu i društvenim mrežama
  • Zlostavljanje i nasilje nad djecom putem Interneta
  • Uticaj Interneta na socijalizaciju djece i mladih
  • Sigurano korištenje Interneta i društvenih mreža.

Radionici je prisustovalo 30 djece uzrasta od V do IX razreda koja su pokazala izuzetnu zainteresiranost za ovu radionicu.

U sklopu radionice djeca su dobila priručnika autora dr.sc Asima Pandžića pod nazivom „Sigurnost djece na Internetu“ u izdanju El-Kalema.
Piše: Eldis ef. Balić