Miz Mostar Aktivnosti

Prof. dr. emeritus Enver Imamović sinoć je u organizaciji Info-servisa za mlade Medžlisa IZ-e Mostar u Mostaru održao predavanje pod naslovom „Stećci grobovi naših predaka“. Imamović je u kratkom predavanju govorio o historiji Bosne od najstarijih vremena do dana, posebno se osvrnuvši na genealoška istraživanja bosanskog plemstva i posebnosti stanovništva Bosne i Hercegovine. Prema njegovom istraživanju u BiH ima preko dvije stotine hiljada stećaka. Mnogi od njih nisu evidentirani i naučno obrađeni. Mnogi od njih, tom vremena, su propali u zemlju a mnogi su i oštećeni.

Miz Mostar Aktivnosti

„Ono što je za Kinu njihov čuveni Kineski zid, što su za Egipat piramide to su za nas stećci. Stećci su jedinstveni nadgrobni spomenici srednjovjekovne Evrope. Nigdje u Evropi pa ni u svijetu nema takvih nadgrobnih spomenika. Poseban njihov značaj je to što su oni jedinstven izvor naže historije. Njihov sadržaj je zanimljiv i vrijedan jer sadrži filozofske misli, iste onakve kao što govorili Ciceron ili Arhimed. Na stećcima se nalazi čista historija“, kazao je Imamović, naglasivši da kada se govori o stećcima isključivo se govori o Bosni i Hercegovini.