حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
„Redovno molitvu obavljajte, naročito srednji namaz, i pred Allahom ponizno stojte.“ (El-Bekare, 238.)
Neizmjerna hvala i zahvala pripadaju Allahu Uzvišenom, Gospodaru i Uzdržavatelju svega stvorenog. Salavat i selam donosimo na našeg poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve vjernike i vjernice do kraja vremena.

Draga braćo,
Poznato nam je da je namaz stub vjere, svjetlo vjernika i prva stvar za koju će čovjek biti pitan na Sudnjem danu. Pa ako on bude ispravan, čovjeku će biti ispravna i ostala djela.
Sagledavajući stanje muslimana ovog mjesta i njihovu privrženost džamiji, i posvećenost dolascima na namaze u džamiju, možemo utvrditi da ovdašnjim muslimanima, praktičarima i nominalnim, mnogo više treba kazivati o važnosti i vrijednosti namaza.
Svaki namaz ima svoju vrijednost, a u neizmjernom znanju Gospodara svjetova je zašto je baš propisan u specifičnih pet vremena. Mi vjerujemo da je u tome velika korist i nagrada za nas, kao i zaštita od raznih duhovnih nasrtaja. Na današnjoj hutbi ćemo se posebno osvrnuti na ikindiju namaz, koju u našim džamijama u prosjeku klanja najmanje ljudi, a vjerodostojni hadisi nas upozoravaju šta biva s čovjekom koji propusti ovaj vakat.
Ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Onaj ko propusti ikindija-namaz, kao da je ostao bez porodice i imetka!“ (Muslim)
Jedan namaz kojeg čovjek propusti iz nemara i lijenosti ima gore posljedice od gubitka imetka, djece i svega što je na dunjaluku. Zato čovjek mora biti oprezan da mu ovaj namaz ne prođe kao što je oprezan da ne izgubi porodicu i imetak.
Razlog što se ikindija-namaz spominje između ostalih namaza jeste upravo zato što ljudi u to vrijeme budu umorni od raznih poslova pa je odgode do krajnje granice.

U drugom hadisu se navodi da je Burejda, r.a., jednog maglovitog dana rekao: „Klanjajte ikindiju odmah po nastupanju, jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ‘Onome ko propusti ikindija-namaz sva djela bit će uništena.’“
Zato je Uzvišeni naredio da se namazi izvršavaju, a posebno je izdvojio ikindija-namaz i nazvao je srednjim namazom rekavši: Redovno molitvu obavljajte, naročito srednji namaz, i pred Allahom ponizno stojte. (El-Bekare, 238.)
Allahov je Poslanik, s.a.v.s., činio dovu protiv nevjernika u bici sa saveznicima: „Allah im grobove i kuće ispunio vatrom zato što su nas odvratili od srednjeg namaza sve dok sunce nije zašlo.“ (Buhari)

Dodatni motiv je taj što se meleci okupljaju na sabah i ikindija-namazu i hvale klanjače.
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kod vas se smjenjuju meleci noći i meleci dana. Sastanu se u doba sabah i ikindija-namaza. Potom se uzdižu oni koji su kod vas boravili, a Allah ih pita, a On bolje zna od njih: ‘U kakvom stanju ste ostavili robove moje?’ ‘Ostavili smo ih kako klanjaju namaz, a kada smo došli, također su klanjali.’“
Poštovana braćo, nek nam predaje koje smo čuli budu motivacija i daju podstrek da čuvamo sve svoje namaze, da budemo ustrajni u njihovom izvršavanju. Namaz je čin pokornosti prema Allahu Uzvišenom, i s tim ibadetom ne smije biti kalkulacije u životu vjernika.
Molimo Allaha, dž.š., da nas pomogne u izvršavanju djela s kojima je On zadovoljan, i da nam podari slast i duhovno ispunjenje u našim namazima.

Kenan ef. Ovčina, prof., hutba održana u džamiji Ahmed-age Lakišića 22. safera 1442.h.g./09.10.2020.god.