Neka je svaka hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka je hvala Tvorcu svega na Njegovim darovima i Koji daje opskrbu. Neka je salavat i selam na Muhammeda a.s., njegovu porodicu, časne ashabe, tabiine i sve sljedbenike. Neka je salavat i selam na sve šehide BiH.
„A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava…“ (Zarijat 22.)

„I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga Mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno.“ (Hidžr 21.)
Čudan li je ovaj život. Dijete kaže: „kad’ porastem“. Mladić kaže: „kad’ se oženim i kad’ se osamostalim“, a i kad’ postane starac okrene se iza sebe i vidi kako je život provodio. Nakon što vrijeme prođe shvati da je vrijednost života da ga živi svaki dan i sahat.
Čovjek je tijelom u sadašnjosti, a glavom u budućnosti. Sadašnjost proživljava praveći spisak želja za budućnost. A zaboravlja da treba prodeverati sadašnjost.

Čovjek živi godinu, pet, dvadeset unaprijed. Kada budućnost dođe, žali za prošlošću. Muhammed a.s. kaže: „Ko od vas osvane siguran u svom narodu zdravog tijela i ko ima hrane za čitav dan, tome kao da je dato čitavo dunjalučko blago.“
Poslanik upozorava da iskoristimo blagodati osvanulog dana jer nismo sigurni hoćemo li osvanuti naredni dan živi, a kamoli za pet ili deset godina.
Muhammed a.s. kaže: „Nikada se Sunce nije pojavilo, a da s njegove dvije strane nisu poslana dva meleka koji dozivaju stanovnike Zemlje, a čuju ih svi osim ljudi i džina: „O ljudi požurite svome Gospodaru, zaista je ono malo, a dovoljno bolje od onoga što je mnogo, a navodi na zaborav“. Ne zađe Sunce, a da s njegove dvije strane ne pozovu dva meleka: „Bože daj (tj. namiri) onome ko udjeljuje, a škrtici ubrzaj propast.“
Čovjek nema potrebe da bude zabrinut za budućnost jer jedino je Allahu poznato šta će biti, i zašto brigu brinuti o nečemu što se još nije dogodilo, ta briga čovjeku može donijeti bolest.

Ljekari kažu: pokazalo se da kod četverice od pet bolesnika razlog bolesti nije oboljeli organ, nego je bolest prouzrokovana strahom, uznemirenošću, silnom mržnjom, velikom sebičnošću i čovjekovom nemogućnosti da napravi skladan odnos između sebe i svog života.
Musliman treba da živi u granicama sadašnjosti i da planira buduće aktivnosti. Poslanikove riječi i savjet da otklonimo sve brige i dugove kaže: „ Kad osvaneš i kad omrkneš reci: Bože zaštiti me od briga i žalosti, zaštiti me od nemoći i lijenosti, zaštiti me od kukavičluka i škrtosti i zaštiti me od teškoća duga i zlostavljanja ljudi.“
Hasan Basri kaže:
Shvatio sam da mi je nafaka određena pa mi se srce smirilo.
Shvatio sam da moj posao neće niko uraditi pa sam mu se maksimalno posvetio.
Shvatio sam da me Allah gleda pa se stidim da Mu griješim.
Shvatio sam da me smrt čeka pa se pripremam za susret sa Allahom.
Molim Uzvišenog Allaha dž.š. da nam učvrsti korak na putu istine i Islama. Da nam oprosti grijehe. Da nam se smiluje i da nas uvede u Dženneti Firdevs.

Koski Mehmed-pašina džamija, Mostar
Ibro ef. Eminović