Džematski odbor Donja Drežnica 09.10.2020. realizovao je izmjenu otvora na imamskom stanu koji su džematlije ovog džemata izgradile u periodu 2004-2005 godine u neposrednoj blizini džamije, a u sklopu kojeg se nalazi i mekteb s pratećim prostorijama.
Drveni otvori promijenjeni su zbog svoje dotrajalosti.
Džematski odbor Donja Drežnica je finansirajući pomenute radove i na ovaj način pokazao brigu za očuvanjem vakufske imovine. Radove je izvodila mostarska firma GTR d.o.o.
Eldis Balic