Mostar je grad pjesnik

917
Miz Mostar Aktivnosti

U okviru manifestacije Dani mevluda i zikra 2012 u Mostaru sinoć je (26.04.2012.) promovirana antologija mostarskih pjesnika na orijentalnim jezicima pod nazivom „Mostarski bulbuli“. Knjiga predstavlja mostarske divanske pjesnike. Mostar se u ovoj studiji identificira kao „raskriljena poetska knjiga“ koja je uveliko utjecala na oblikovanje kulturnog života regije. Knjiga posebno skreće pažnju na činjenicu da je većina mostarskih pjesnika rođena i odrasla u Mostaru ili bližoj okolini. Gotovo da se može govoriti i o svojevrsnom kultu „lijepe riječi“ među učenjacima i kulturnim djelatnicima u Mostaru od XVI do XX stoljeća. Autor ove vrlo zanimljive studije dr. Adnan Kadrić govoreći o motivima njenog pisanja istako je kako ni jedan ozbiljan istraživač ne može ostati ravnodušan prema mostarskom poetskom krugu. „Ova kraća, pregledna studija o mostarskim pjesnicima ne predstavlja kraj istraživanja vrlo zanimljivog kulturološkog fenomena poezije na orijentalnim jezicima u Mostaru koji na najeksplicitniji način svjedoči o tome da je Mostar stoljećima bio „grad pjesnik“, napomenuo je dr. Kadrić

„Pored autora Mostarcima su knjigu predstavili dr.sc. Ibrahim Kajan, književnik i dr.sc Lejla Gazić, viši naučni saradnjik Orijentalnog instituta iz Sarajeva.
Dr. Lejla Gazić sistematičnim stručnim pregledom sadržaja knjige je zaključila kako se zapravo radi o svojevrsnoj studiji o mostarskim pjesnicima i antologiji njihovih stihova. „U poeziji mostarskih pjesnika zastupljene su različite poetske vrste, posebno mjesto u njihovom stvaralaštvu pripada kasidi, gazelu i naziri/paraleli, te kronogramu kao najprepoznatljivijim poetskim vrstama svih mostarskih pjesnika. Knjigom „Mostarski bulbuli“ Kadrić, zapravo, nastavlja osvjetljavati poetske domete bošnjačkih autora koji su svoju poeziju pisali na orijentalnim jezicima“, naglasila je dr. Lejla Gazić.

Napomenuvši činjenicu kako je dr. Kadrić gradu Mostrau podario dvije kapitalne knjige neuporedive vrijednosti: Muradnamu Derviš-paše Bajezidagića i Mostarske bulbule dr. Ibrahim Kajan je ocijenio kao se u ovom naučno istraživačkom radu radi o monografiji širokih pjesničkih horizonata koja na jedom mjestu okuplja 40 najznačajnijih imena. Studija ispunjavaju, osvjetljavaju, dimenzionira ljudsku osjetilnost, historijsko vrijeme i težnju ljudskog duha koji ustrajava na putu Spoznaje prema Gospodaru svjetova. Iz informativnog, historijskog diskursa, autorov se interes usmjerava prema prostoru pisane produkcije, utvrđivanja pojavnosti književnih tekstova i njihovih oblika, pjesničkih žanrova, te stilskih obilježja proisteklih iz žanrovsko stilskih matrica što su vrijedile na cijeloj mapi islamskog svijeta; a u Mostaru su filigranski primjenjivana i modificirana“, u svojom kritičkom osvrtu kazao je dr. Kajan.

PJESMA O LJUBAVI – Ali dede Bošnjak Al-Mostari Al-Harimi

Ljubav se čini k’o uzvišeno svjetlo, nepoznata tajna;
Izađi, Sunce, a ti se sakrij, o zvijezdo bajna!
Ljubav se čini k’o riznica upute, puta Jedinoga;
U ljubavi ima nešto ponad opisa svakoga!
Ljubav se čini k’o glasnik dolaska duhovnih jada;
O proljetni povjetarce, javi ko to strada!
Ljubav se čini k’o kušnja, ispit za zaljubljenika;
Ispolji se kroz ljepotu Jusufova lika.
O Harimi, ljubav je ono cime srce spoznaje otkriva;
Srce mi je u njoj, vatro strasti neugasiva.
(prev. A. Kadric, prepjev Muamer Kodric)