Miz Mostar Aktivnosti

Za učenike srednjih škola i studente Univerziteta „Džemal Bijedić“
Medžlis IZ Mostar i ove godine povodom Poslanikovog, a.s., rođenja u saradnji sa Pedagoškim zavodom Mostar i Fondacijom „Daru-l-ilm“ objavljuje poziv učenicima svih srednjih škola u gradu Mostaru i studentima Univerziteta, za izradu literarnih radova na temu:
“U susret Božijem Poslaniku“
Koristimo priliku da Vas ljubazno pozovemo da uzmete aktivno učešće u realizaciji ovog literarnog konkursa, tako što ćete preko svojih profesora bosanskog jezika, vjeronauke i razrednika odjeljenskih zajednica, pozvati i animirati Vaše učenike da učestvuju.

Propozicije konkursa
– Na odabranu literarnu temu konkursa “U susret Božijem Poslaniku“ mogu se javiti učenici srednjih škola grada Mostara i studenti Univerziteta u Mostaru.
– Radovi se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresu: medzlismostar@gmail.com sa naznakom „za literarni konkurs“
– Otkucani i kovertirani radovi sa naznakom „za literarni konkurs“ mogu se dostaviti i lično, u Medžlis IZ Mostar na adresi Č. Miličevića br. 1
– Radovi trebaju biti rađeni u formi literarnog rada
– Radovi trebaju biti potpisani, uz navođenje razreda srednje škole ili godine studija, te kontakt tel.
– Najbolji radovi biće nagrađeni novčanim nagradama:
I nagrada 200 KM
II nagrada 150 KM
III nagrada 100 KM

– Konkurs je otvoren do Srijede 07.12.2016. godine.
– Najbolji radovi biće proglašeni na centralnoj manifestaciji povodom mevluda koja će se održati u ponedjeljak, 12.12.2016. – 12. Rebiu-l-evvela 1438. godine u Karađoz-begovoj džamiji posije jacije namaza.

S poštovanjem i selamom!