Miz Mostar Aktivnosti

Postoje trenuci kad čovjek čineći dobro drugom, sebi dobro čini, pa zasluži da se meleci raduju sreći čovjeka kojem se čini dobro, i sreći onoga koji čini dobro. Inspirisani tom porukom Ženski Aktivizam IZ Mostar u saradnji sa Merhametom Mostar u koordinaciji sa imamima IZ Mostar u mjesecu Februaru izvršili podjelu 99 setova školskog pribora. Podjelom su bili obuhvaćeni jetimi kao i djeca u stanju socijalne pomoći.