„Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opomenete?“ (21:10)
Hvaljen neka je Allah, Koji je Svome robu objavio Kur’an, Knjigu koja osvjetljava i upućuje srca vjernika i čini ih spokojnim i smirenim. Neka je Allahov blagoslov i mir na Muhammeda, a.s., čija je mu’džiza, vodič i ćud bio Kur’an.

Draga i čestita braćo, (cijenjene sestre),
jedan od šest stubova vjere jeste vjerovanje u objavljene knjige-kitābe. Ako bolje razmislimo, to je divna i velika stvar, da se Milostivi posebno obraća nama, slabašnim robovima, Svojim pismom, Svojim govorom i određuje da naše obraćanje Njemu i komunikacija s Njim bude kroz učenje Njegove knjige-Kur’ana časnog. Vrhunac učenja Kur’ana jeste prilaziti mu kao čitanju pisma od drage i voljene osobe koju sa čežnjom iščekujemo.
Živjeti po Božijem uputstvu znači prije svega to Uputstvo čitati, proučavati i promišljati o njegovim porukama i mudrostima. Bez Kur’ana kao najljepšeg životnog uputstva čovjek ne može osjetiti istinski rahatluk.

Prema riječima Poslanika, a.s., najbolji među ljudima su oni koji uče Kur’an i druge podučavaju Kur’anu. Također, Alejhisselam kazuje: „Allah ima svoju elitu, svoje odabranike među ljudima, a na pitanje ashaba ko su oni kazao je: EHLUL KURANI EHLULLAHI VE HĀSSATUH – oni koji se redovno druže s Kur’anom – oni su Allahovi odabranici.“

Učenje Kur’ana je i temeljni dio namaza, a namaz je temeljni stub islama te je obaveza svakog muslimana da, shodno svojim mogućnostima, uloži vrijeme i trud da nauči nekoliko kur’anskih sura kako bi mogao namaz obavljati. Na tom putu ohrabrujuće i podsticajne su riječi Poslanika koji je kazao: “Ko prouči harf iz Allahove Knjige, njemu pripada dobro djelo koje se vrednuje do deset puta. Ne kažem da je elif-lam-mim jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf.” (Tirmizi, sahih)

I kazao je Poslanik: „Kuću u kojoj se uči Kur’an-i kerim posjećuju meleki, a šejtani se od nje udaljavaju. Ona je prostrana svojim ukućanima, u njoj je mnogo dobra a malo zla. A kuću u kojoj se ne uči Kuran-i kerim posjećuju šejtani, a meleki se od nje udaljavaju. Ona je tijesna svojim ukućanima, u njoj je malo dobra a mnogo zla.“

Draga i čestita braćo, (cijenjene sestre),
Vođeni ovim i mnogim drugim ajetima i hadisima, muslimani cijelog svijeta su uvijek prilazili učenju Kur’ana sa mnogo pažnje i ulagali su mnogo truda u njegovo učenje i razumijevanje. Tako se i u našoj Bosni i Hercegovini od prvih dana islama njegovala nauka o izučavanju Kur’ana, a dokaz tome su mnoge obrazovne institucije u kojima se izučavala nauka o Kur’anu te brojni hafizi među kojima je bilo i onih koji su nosili najveću titulu šejhu-l-kurrā’. Također, zabilježeno je da su čestiti Bošnjaci zbog svog znanja o Kur’anu bili i imami u Poslanikovoj džamiji u Medini. Među gradovima koji su se posebno izdvajali po učenim ljudima bio je i grad Mostar, koji je poslije Sarajeva dao najveći broj hafiza.
Dolaskom različitih političkih sistema, koji su zatvarali medrese, mektebe i džamije, nauka o Kur’anu je svedena na minimum tako da je grad Mostar u jednom trenutku bio bez ijednog hafiza i trebalo je punih 70 godina da grad Mostar dobije novog hafiza.
S namjerom da povrate Mostaru reputaciju koju je nekada uživao, institucije Islamske Zajednice u gradu Mostaru su 2011. godine pokrenule projekat pod nazivom „Centar za učenje Kur’ana“ čiji je cilj da educira muslimane o važnosti učenja Kur’ana općenito, te da osposobi polaznike za pravilno učenje Kur’ana.

Stotine polaznika koji su uspješno završili različite kurseve učenja Kur’ana te nekoliko hafiza, svjedok su da Centar ispunjava svoju misiju podučavanja i čuvanja Božije riječi.
Draga i čestita braćo, (cijenjene sestre),
Upis polaznika u Centru je već počeo. Ove godine polaznici imaju priliku pohađati nastavu na jednom od sljedećih 5 punktova: 1) Karađoz-begova džamija u Brankovcu, 2) prostorije vakufa „Daru-l-‘ilm“ u Zaliku 3) Karađoz-begova džamija na Potocima 4) džamija u Opinama i 5) mekteb „Vrelo znanja“ na Luci. Nastava počinje u ponedjeljak, 20. septembra u 18:00 sati. Svi zainteresovani mogu se prijaviti direktno kod imama ili predavača u punktu koji im odgovara. Starosna dob za upis je neograničena. Ohrabrujuća je činjenica da u Centru ima polaznika sa 5-6 godina starosti, ali i onih koji su zakoračili u svoju osmu deceniju života, koji uspješno savladavaju predviđeno gradivo dokazujući da uz iskren nijet i volju svaki cilj postaje dostižan.

Gospodaru naš, učini nam Kur’an svjetlom, vođom, uputom i milošću. Obdari nas željom da ga stalno učimo, i učini ga našim zagovornikom na Sudnjemu danu. Amin.