Gradnja vakufskog studentskog centra je od prvorazrednog značaja za našu budućnost

799
Miz Mostar Aktivnosti

Krajem juna ove godine u potpunosti će biti dovršeni radovi na Vakufskom studentskom centru u Mostaru. Nakon prve faze građevinskih radova koja je okončana sredinom prošle, i nakon novog definiranja sadržaja, Medžlis Islamske zajednice Mostar ušao je u novu građevinsku fazu- konačnog opremanja zgrade u kojoj će biti smješteno oko 260 studenata.
Mostar je grad koji ima bisernu historiju. Grad koji je po svom naučnom miljeu bio poznat širom islamskog svijeta. Mostar je grad sunca, grad rime i lijepe riječi. Mostar je uvijek živa muza, inspiracija nepresušna univerzalnim ljudskim pregnućima. I baš stoga je više od dva stoljeća na meti dušmana ove zemlje i dušmana Bošnjaka. Bez Mostara nema Bosne i Hercegovine. Bez Bošnjaka nema Mostara. Niti Bošnjaka bez zdrave i muževne misli, bez naučnim dostignućima zaštićenog morala i ponosa.

FUNKCIJA STUDENTSKOG CENTRA

Na sjednici održanoj 29. decembra 2011. godine Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Mostar donio je odluku o ulasku u drugu, i završnu fazu građevinskih radova na izgradnji Vakufskog kompleksa kod Željezničke stanice. Nakon detaljne procjene sadržaja i tržišta izradom fisibiliti–studije, definirana je svrha korištenja objekta kao Vakufski studentski centar. U planu je funkcionisanje ovog kompleksa kao posebnog vakufa i organizacione jedinice – preduzeća Islamske Zajednice koje će nuditi usluge smještaja i boravka studenata, restoranske usluge korisnicima, uz druge prateće sadržaje koji će kvalitetno upotpunjavati potrebe studentskog života i standarda kao što su čitaonica, biblioteka, kafe-slastičarnica itd… Također, u studiji izvodljivosti s obzirom na turističku poziciju Mostara, planirano je tokom ljetnog raspusta korištenje objekta za turističko – ugostiteljske svrhe, jer Mostar je sve više turistički grad i ima potrebu adekvatnog smještaja domaćih i stranih gostiju. Islamska Zajednica s ovim generacijskim projektom u izgradnji nove vakufske vrijednosti čini veliku i opće korisnu stvar za studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ koji nemaju ni blizu adekvatno riješeno pitanje Studentskog doma. Ulaganjem u projekat od značaja za budućnost, a mladi su najbolja investicija za to, Medžlis preuzima misijsku ulogu unapređenja društvenog, poslovnog i kulturnog ambijenta za bošnjačko -muslimansku zajednicu u Gradu Mostaru. Naime, inicijative lokalne društvene zajednice o izgradnji novih smještajnih kapaciteta i prostornih planova već duže vrijeme spletene su o političku volju anahronih političkih centara po principu pragmatičnih kompromisa. Sve to je pogodovalo, premda bi se moglo reći i uvjetovalo, da Islamska zajednica krene u ovaj historijski poduhvat. Ovaj poduhvat Medžlisa Islamske zajednice Mostar može poslužiti i kao primjer drugima Medžlisima na koji način se treba razmišljati i djelovati u pogledu funkcije vakufa u savremenom trenutku.

ZAŠTO TREBA FINASIJSKI PODRŽATI VAKUFSKI STUDENTSKI CENTAR

Izgradnja četverospratne zgrade Vakufskog studentskog centra, unutrašnje uređenje, opremanje, potrebna infrastruktura, sistemi hlađenja i grijanja, ugradnja namještaja podrazumijevaju milionska novčana ulaganja. U tom smislu Medžlis Islamske zajednice Mostar pored vlastitih sredstava, nakon što je dobio pozitivno mišljenje vijeća za fetve Rijaseta IZ u BiH, dio ovog pozamašnog projekta finansirat će kreditnim sredstvima, dok dio novčanih sredstava očekuje od humanitarnih organizacija, privrednih subjekata. Medžlis Islamske zajednice Mostar kao trajan poziv otvorio je mogućnost svim zainteresiranim privrednim organizacije, udruženjima i drugim pravnim licima da investiraju u izgradnju ovog centra jer time, pored one osnovne humanitarne uloge, i pored one temeljne vjerom garantirane nagrade, osiguravaju sebi i povlašten položaj u budućem radu ove ustanove. Privredni subjekti mogu osigurati smještaj svojih stipendista, humanitarne organizacije smještaj njima interesantnih osoba, korištenje prostorija tokom ljetnog raspusta u svrhu hotelskog smještaja, strane organizacije adekvatnu organizaciju ekskurzija, naučno istraživačkih radnji itd. Sve korisne ideja i inicijative su otvorene stoga je ovaj tekst i neka vrsta javnog poziva našim Bošnjacima, humanistima, vjernicima da kroz obostran interes na adresu Medžlisa Islamske zajednice Mostar dostave svoje prijedloge u vezi finansiranja i korištenja prostorija Vakufskog studentskog centra. Stoga im treba pomoći. Jer sve su češća ovakva pisma koje je jedna nesretna majka iz udaljenog dijela Hercegovine poslala na brojne adrese humanitarnih organizacija. „Ja sam domaćica, muž od 92 g. ne radi jer ovdje ne rade Bošnjaci, najstarija kćer završila je školu, stariji sin ide u Medresu, mlađi u V razred Osnovne škole. Bez ikakvih smo primanja i u vrlo… vrlo teškoj materijalnoj situaciji. Prinuđena sam povući djecu iz škole jer nismo u situaciji da im kupimo knjige, a kamoli da plaćamo školarinu.”, kumila i molila je na sve strane nesretna majka.

Na drugoj strani desili su se i impresivni primjeri prvog vakufljenja u studentski centar u Mostaru čija izgradnja još uvijek traje. Naime, Esma Ruždić i njena sestra Nezahet iz Sarajeva na ime vakufa i trajne sadake uplatila su 6750 KM. „Željeli bismo da to bude na ime naše rahmetli majke Nutfete Ruždić rođene Arapčić (1912-1995) pojasnijla je Medžlisu IZ Mostar Esma Ruždić

KAKO POMOĆI GRADNJU VAKUFSKOG STUDENTSKOG CENTRA

Realizirajući projekte izgradnje vakufskih objekata u Mostaru Medžlis Islamske zajednice uočio je potrebu postojanje jedinstvenog Fonda za unaprjeđenje vakufa na nivou Bosne i Hercegovine. U tu svrhu bi ovaj Fond dobro došao. Pošteno govoreći u projektu izgradnje Vakufskog studentskog centra i Medžlis IZ Mostar se malo kapacitirao. Ipak za unaprjeđenje vakufa osiguran je jedan dio novca. Međutim, taj iznos nije dovoljan da bi se upotpunosti zatvorila finansijska konstrukcija. Stoga Medžlis Islamske zajednice Mostar otvoreno poziva sve zainteresirane fondacije, humanitarne organizacije, privredne subjekte, vakife, donatore i humaniste da po osnovu uplata unaprijed obezbjede određeni broj mjesta i prostora svojim stipedndistisma i korisnicima usluga Vakufskog studentskog centra u Mostaru. Svi zainteresovani mogu se obratiti na adresu Medžlisa Islamske zajednice Mostar; Č. Milićevića br. 1. 88 000 Mostar; ili putem tel/fax 036 – 555 441; www.miz-mostar.com; info @miz-mostar.com