Dani biblioteke od 2- 4 marta u povodu otvaranja Biblioteke i čitaonice

426
Miz Mostar Aktivnost

Kulturni centar Kralj Fahd, Medžlis Islamske zajednice Mostar i Karađoz-begova medresa Mostar u povodu svečanog otovrenja Biblioteke sa čitaonicom (Kulturnog centra i Karađoz-begove) organizirat će trodnevnu manifestaciju pod nazivom „Dani Biblioteke“ u periodu od 2. – 4. marta . U programu su najavljene tri promocije knjiga i prodajna izložba El-Kalemovih izdanja (oko 300 naslova).

Srijeda 2.mart, 2011. 18:15 h
Promocija knjige „Bošnjakinje govore“
Promotori: autor: Selman Selhanović, doc. dr. Elvira Ćemalović – Dilberović, i Aida Krzić, prof.

Četvrtak 3.mart, 2011.g. 18:15 h
Promocija knjige „Beskrajna svjetlost – Muhamed a.s.“ autora Fethullaha Gullena
Promotori: Šefko ef. Tinjak direktor Karađoz-begove medrese Hišam ef. Hafizović i Amila Omerika – Info servis za mlade,

Petak 4.mart, 2011.g. 18:15 h
Promocija knjige „Kriza islamske civilizacije“ autora Abdu-l-Hamida Ebu Sulejmana
Promotori: mr. Ahmet Alibašić, hafiz. doc. dr. Munir Mujić i Ahmed Halilović, prof.