Takvim po cijeni od 6 KM možete nabaviti kod džematksih imama i u prostorijama Medžlisa IZ-e Mostar

Za Takvim pišu:
• Reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović: NAŠE VRIJEME POSVEĆENOSTI I STRPLJIVOSTI
• Fikret Karčić: ŠERIJATSKOPRAVNI I HISTORIJSKI LEGITIMITET USTANOVE RIJASETA U BOSNI I HERCEGOVINI
• Hilmo Neimarlija: LIČNOSTI S POVIJESNIM ZASLUGAMA U ISLAMSKOJ ZAJEDNICI
• Esad Duraković: O MOGUĆNOSTIMA PREVOĐENJA KUR’ANSKOGA TEKSTA
• Almir Fatić: KUR’AN O LJUDSKOM DOSTOJANSTVU
• Enes Karić, DOSTOJANSTVO OBREDA PREMA KUR’ĀNU
• Senad Ćeman, LJUDSKO DOSTOJANSTVO U ISLAMSKOJ PRAVNOJ MISLI
• Zilka Spahić-Šiljak: RODNA PERSPEKTIVA DOSTOJANSTVA U ISLAMSKOJ TRADICIJI
• Fadilj Maljoki: NEKI KARAKTERISTIČNI HADISI O LJUDSKOM DOSTOJANSTVU
• Zehra Alispahić: ČEMU VJERA AKO NE POKREĆE!
• Senadin Lavić:, TRI DECENIJE OD PRIZNANJA NEZAVISNOSTI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE 1992-2022
• Meho Šljivo: PRIJEPORI DIGITALIZACIJE
• Bilal Hodžić: VALIDNOST GRAĐANSKIH BRAKOVA U DISKURSU FIKHA MUSLIMANSKIH MANJINA S OSVRTOM NA NJEMAČKO ZAKONODAVSTVO
• Munir Drkić: O VRIJEDNOSTI ČOVJEKA KROZ DJELA SADIJA ŠIRAZIJA I DŽELALUDDINA RUMIJA
• Ehlimana Memišević: GENOCID KAO KRAJNJI OBLIK UNIŠTENJA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA
• Hikmet Karčić: NEVIDLJIVE POSLJEDICE GENOCIDA: TRANSGENERACIJSKA TRAUMA