Biografija glavnog imama

1124

Salem ef. Dedović rođen je 7. aprila 1976. godine u G. Bijenji, općina Nevesinje. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu. Gazi Husrev-begovu medresu upisao je u jesen 1991. godine, da bi školovanje u njoj, zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu i prekida u radu škole, okončao u junu 1996. godine. Diplomirao je 2001. godine na Općem odsjeku (arapski jezik i književnost) Fakulteta arapskog jezika Univerziteta Al-Azhar u Kairu. Postdiplomski studij završio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

U saradnji sa Ahmedom Hatunićem, realizirao je prijevode djela iz biblioteke egipatskog učenjaka Muhammeda M. Ša‛ravija:
Halal i haram, Isra i Miradž – velika mu’džiza, Sihir i zavist, Nevidljivi svijet, Primljeni hadž, Nafaka i Kraj svijeta, te naslov Žena u Ku’anu kao zajednički prevodilački rad sa Adisom Softić.

Šest mjeseci honorarno je obavljao imamsko-hatibsku dužnost u Lakišića džamiji u Mostaru, a poslije toga i u Stocu. Od oktobra 2002. godine radi u Gimnaziji Mostar, gdje predaje islamsku vjeronauku i arapski jezik. Položio je i stručni ispit po programu Rijaseta IZ-a, kao i državni stručni ispit na mjestu profesora arapskog jezika.

Radio je jednu akademsku godinu kao asistent na predmetu arapski jezik na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Rješenjem reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića od 1.9.2006.g. imenovan je za glavnog imama Medžlisa IZ Mostar.

U njegovom mandatnom periodu na mjestu Glavnog imama pokrenuo kreativne projekte za afirmaciju mektebske nastave, utemeljio organizirani sistemski rad sa ženskom populacijom u džematu “Sehara” , te rad s mladima kroz projekat “Info –servisa za mlade”.

U okviru saradnje između AR Egipat i grada Mostara tri godine je rukovodio projektom kulturne saradnje „Dani Egipta“, koji ima za cilj promociju arapskog jezika i kulture u našoj zemlji.

Učestvovao je u brojnim projektima stručnog i profesionalnog usavršavanja, koji su imali za cilj usvajanje novih metodoloških principa u radu i komuniciranju sa ljudima, kao i na projektima koji su imali širi društveni značaj i važnost: RWCT -Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja, Education for peace – Obrazovanje za mir, u okviru ovog projekta stekao je zvanje stručnog savjetnika, Exploring Humanitarian Law (Istraživanje međunarodnog humanitarnog prava). Voditelj je projekta „Kurs islama“ – škola islama za napredne srednjoškolce, a koji se realizira u okviru aktivnosti Omladinskog kruga Rijaseta IZ-a u BiH.

– Član je Sabora IZ u BiH u aktuelnom mandatu Sabora
– Predsjednik Upravnog odbora Medžlisove predškolske odgojno –obrazovne ustanove Dječiji vrtić „Zemzem“