وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
Neizmjerna hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Stvoritelju Allahu, dž.š., samo Njega obožavamo i samo od Njega pomoć, uputu i oprost tražimo. Salavat i selam donosimo na našeg Poslanika, Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve vjernike i vjernice do Sudnjeg dana.
Draga braćo,
Danas ćemo posljednju rebiu-l-evvelsku hutbu posvetiti govoru o karakteristikama odnosno specifičnostima ummeta Poslanikovog, s.a.v.s., na onom svijetu – ahiretu.
Na pretprošloj hutbi smo sa ovog časnog mjesta kazali da ummet našeg Poslanika ima specifičnosti, kako dunjalučke tako i ahiretske, pa smo spomenuli da su neke od specifičnosti njegovog ummeta, kojem pripadamo, to što smo najbolji ummet, što nam je čitava zemlja učinjena čistom i mesdžidom, što imamo mnogo olakšica u praktičnoj primjeni vjere, imamo bereket najboljeg dana petka, oslobođeni smo od svega što uradimo greškom, iz zaborava ili onoga što pomislimo, sačuvani smo od propasti i uništenja, nećemo se nikada svi složiti u zabludi i uvijek će biti grupa koja je na istini, Allahovi smo svjedoci na Zemlji i naše redanje u saffove je kao redanje meleka u saffove.
Što se tiče ahireta, sljedbenici Muhammeda, s.a.v.s., doći će na Sudnji dan sa znakovima abdesta i po tome će ih Poslanik, s.a.v.s., prepoznavati čekajući ih kod svog Havda – džennetskog izvora. Autentičnim predanjima je potvrđeno da će znaci abdesta koji će biti vidljivi na ljudima biti isključivo karakteristika sljedbenika Muhammeda, a.s. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Meni će dolaziti moj ummet oko mog vrela, a ja ću odvraćati druge ljude kao što čovjek odvraća deve. Ljudi su rekli: Allahov Poslaniče, hoćeš li nas prepoznati? Da, imat ćete obilježja koja neće imati niko osim vas. Dolazit ćete obilježeni tragovima od abdesta.
Draga braćo, o koristima abdesta postoje mnoge predaje. Naša ulema nas je savjetovala da što duže čuvamo abdest i tako budemo pod zaštitom, kako vanjskih duhovnih faktora, tako i unutrašnjih – svog nefsa i jezika kojeg bolje čuvamo od neprimjerena govora kad smo u ovom stanju. Abdest je priprema za namaz i ostala lijepa dijela na ovome svijetu, a na onome radost i znak vjernički, a namaz nam je prva stvar za koju ćemo biti pitani na Sudnjem danu. Zapitajmo se draga braćo kakvi će se tragovi vidjeti na nama tada i kako ćemo dati odgovor na prvo pitanje ispitivanja Sudnjeg dana.
Druga karakteristika ummeta na ahiretu jeste da će svjedočiti ostalim narodima jer je taj ummet Allah uputio da odaberu i primjene srednji, umjereni put, drugačiji od pretjerivanja kršćana i nemarnosti židova.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da Poslanik bude protiv vas svjedok. (El- Bekare, 143.)
Ovaj ummet će biti prvi koji će preći Sirat – ćupriju, most koji će biti postavljen preko Džehennema, oštriji od sablje a tanji od dlake, i prvi su koje je Allah počastio da uđu u Džennet i ugledaju nejgove neopisive ljetpote. Za sirat znamo da će biti olakšan prelazak onome ko bude živio na ovome svijetu sa uputama Kur’ana i sunneta, a za one koji su neposlušni Allahu, dž.š., i Njegovim naredbama, ta će im neposlušnost biti preteška te će ih povući u džehennemsku vatru, da nas Uzvišeni spasi i sačuva.
Jedna od posebnih blagodati i počasti Poslanikovog, s.a.v.s., ummeta jeste da će biti više nagrađeni za manje djela i truda nego što su činili i pokazivali prethodni narodi i ranije generacije. Primjer jedne ovakve blagodati jeste mubarek noć Kadra, koju je Allah, dž.š., učinio boljom od hiljadu mjeseci, pa ko provede ovu noć u ibadetu zaradi sevapa kao da je 83 godine ibadetio, što je više od prosječnog ljudskog života. Mnogo je i drugih primjera draga braćo, od toga da namaz u džematu vrijedi 25 i više puta od pojedinačnog, dobra djela Uzvišeni nagrađuje od 10 do 700 puta više i sl.
Također, posebna karakteristika Poslanikovog, s.a.v.s., ummeta jeste da će ih biti najviše u džennetu: U Džennetu će biti sto dvadeset redova, od toga će osamdeset biti moj ummet.
I posljedna karakteristika ummeta Muhammedovog jeste da će biti prvi ummet prema počastima i pozicijama, iako je vremenski bio posljednji. Prvi su koji će se pojavit na Sudnjem danu, prvi koji će se sakupiti, prvi kojem se će suditi i presuditi i prvi koji će ući u Džennet prema hadisima koje nalazimo zabilježene u zbirkama imama Buharije i Muslima.
Draga braćo, nakon svega navedenog možemo biti sretni, zadovoljni i nadati se Allahovoj nagradi što smo dio ummeta našeg Poslanika, s.a.v.s. Ovo je činjenica o kojoj ne razmišljamo mnogo, kako na individualnom, tako i na globalnom planu. Međutim, zasigurno je da trebamo biti svjesni ove činjenice našeg vjerničkog identiteta. Kada pogledamo sve blagodati koje nam se nude, nemojmo biti od nesretnika za koje neće biti mjesta ni nagrade u džennetu koji je prostran koliko nebesa i zemlja. Donosimo salavate na našeg dragog Resulullaha, s.a.v.s., slijedimo njegove sunnete, to je zasigurno ono što će ispuniti naš život i podariti bereket u našim postupcima. Ulema kaže da kada bi slijedili svakodnevno sve sunnete našeg Poslanika, a.s., ne bi nam ostalo vremena da ga provodimo u dangubi, grijesima i onome čime Stvoritelj nije zadovoljan.
Molimo Uzvišenog Gospodara da na ovom svijetu živimo kao istinski sljedbenici našeg Poslanika, a.s., da budemo na pomoći i od koristi našoj braći i sestrama, a da na Sudnjem danu budemo prepoznatljivi sa tragovima abdesta i ibadeta, te da Allahovom milošću budemo oni koji će među prvima nastaniti džennetske ljepote.

Kenan ef. Ovčina, prof., hutba održana u Karađoz – begovoj džamiji u Mostaru 29. rebiul-evvela 1440.h.god./07. decembra 2018.god.