Skupština Medžlisa IZ Mostar:Tekuća godina biće posvećena džematskim aktivnostima

1105

Skupština Medžlisa Islamske zajednice Mostar na sjednici održanoj u subotu 12. februara 2011.g. usvojila je izvještaj o radu Medžlisa u protekloj i plan rada za tekuću godinu.

U dvosatnoj konstruktivnoj raspravi delegata i gostiju Skupštine zaključeno je da Izvršni odbor Medžlisa Mostar nastavi sa realizacijom planiranih projekata u oblasti obnove i revitalizacije porušene infrastrukture, očuvanja i unaprjeđenja vakufske imovine, izgradnji Islamskog kulturnog centra na lokalitetu bivšeg Lakišića harema u centralnoj zoni grada Mostara, poboljšanju uvjeta rada Info-servisa za mlade i cjelovitijoj organizaciji džemata i džematskih aktivnosti. Prema usvojenom planu u narednoj godini Izvršni odbor Medžlisa Mostar posebno će posvetiti pažnju potrebi članstva Islamske zajednice kroz aktivnosti i organizaciju džemata, kako onih izvan grada tako i onih u samom gradu, dok će kroz programe Info-servisa za mlade značajna sredstva i resurse Medžlis usmjeriti u humanitarne akcije i altruističke djelatnosti. Delegati i gosti Skupštine najviše su diskutirali o potrebi i konceptu kontinuirane pomoći Karađoz-begovoj medresi shodno Vakufnami najvećeg vakifa u Hercegovini, Karađoz-bega. Na kraju je donesen zaključak da čelni ljudi institucija Islamske zajednice u Mostaru zajedno sa mostarskim muftijom Seid ef. Smajkićem na posebnom sastanku preciziraju prava i obaveze Karađoz-begove medrese u odnosu na izvorni tekst Vakufname.

Iz Izvještaja 2010.g.

U protekloj godini Medžlis IZ Mostar uspješno je poslovao u svim segmentima rada, počevši od vjersko prosvjetnih aktivnosti u džematima kroz različite vjerske, edukativne, odgojne i kulturne programe koji su se odvijali prema godišnjem planu, ukazanim potrebama i kalendarom Islamske zajednice. Medžlis IZ Mostar u protekloj godini potpisao je kapitalne Ugovore o rehabilitaciji graditeljske cjeline Blagajske tekije i izgradnji Vakufsko poslovne zgrade kod autobuske i željezničke stanice, sa dvije turske firme (Fidan d.o.o. i „Grupacijom Kale Čelik“). Srednim juna protekle godine pronađeni su ostaci porušene Ali hodžine džamije na Raljevini ( Krvava džamija) i izrađeni glavni projekti za rehabilitaciju dvije mostarske (Fatime-kadune i Ali-hodžina), dvije nevesinjske džamije (Careve i Dugalića) i Centra za stare u Podveležju.

Mektepska nastava pored realiziranog nastavnog plana i programa potpomognuta je širom kampanjom izrade i distribucije posebnih promotivnih materijala, organizacijom masovnih okupljanja djece na svečanostima i specijaliziranim kampovima. U izvještajnoj godini Medžlis IZ Mostar je zbog sve većeg interesa roditelja proširio aktivnosti i rad dječjih predškolskih igraonica. U Centru na Bunuru organiziran je cjelodnevni boravak, dok su otvorena dva nova punkta: u Opinama i Gubavici. Rad sa mladima osmišljen je kroz poseban program Info-servisa metodološkim pristupom u oblasti interaktivnih radionica, edukativnih programa, druženja i organizacijom svečanih manifestacija. Rad sa ženama odvijao se u okviru programa ženskog edukativnog centra „Sehara“. Sehara je realizirala više radionica o temi odgoja, pedagogije, programe ličnog i profesionalnog usavršavanja, javne tribine, radionice ručnih radova (srmaveza, šivenja, krojenja) i relaksaciju. U izvještajnoj godini Karađoz-begova biblioteka zavela je 170 novih naslova na bosanskom jeziku i 31 na arapskom. Krajem decembra Medžlis IZ Mostar potpisao je Sporazum sa Kulturnim centrom „Kralj Fahd“ kojim je definirano da cjelokupna aktivnost ove biblioteke bude smještena u Centru na Bunuru.

Medžlis IZ Mostar aktivno je sudjelovao u realizaciji brojnih kulturnih manifestacija na nivou grada.