U organizaciji Odjela za brak i porodicu Uprave za vjerske poslove IZ u BiH , Medžlisa Islamske zajednice Mostar održan je radno –konsultativni sastanak sa koordinatoricama za brak i porodicu na nivou džemata 03. marta.2019 godine , sa koordinatoricama MIZ-e Mostar o temi „Presjek aktivnosti,razmjena iskustava u radu koordinatorica džemata u 2018. godini i plan rada za 2019.godinu.“Uz osvrt na aktivnost i sadržaje Odjela za brak i porodicu u periodu 2015-2018.godine, dr. Safija Malkić ,šefica Odjela za brak i porodicu ,ukazala je na značaj pokrenutih aktivnosti u radu sa ženama na nivou džemata,posebno u 2018.godini ,sugerirala da u narednom periodu ,pored promocije bračnih i porodičnih vrijednosti,nastave i ineziviraju aktivnosti koje su pobudile najveći interes kod žena određenog džemata te predavanjima akcent stave na ulogu i značaj žene u prevenciji poroka u porodici .Koordinatorica Muftijstva Mostarskog prof.Ramiza Bandić Kafadar i koordinatorica MIZ-e Mostar mu’allima Fatima Puce predstavile su stanje u MIZ-e Mostar po pitanju sadržaja i projekata ,a i koordinatorice džemata su prezentirale redovne aktivnosti u svojim džematima te ukazale na izazove i poteškoće sa kojima se suočavaju u radu.Također su izrazile želju i spremnost za unapređenje budućih aktivnosti u džematima .Istaknuto je da zbog objektivnih okolnosti i problema s prijevozom žene iz udaljenih ruralnih sredina nisu u prilici da prisustvuju aktivnostima organiziranim u Mostaru te su sa velikim oduševljenjem i u velikom broju prisustvovale svim aktivnostima organiziranim u njihovim džematima. Koordinatorice džemata također su prenjele veliki broj pozitivnih komentara i izuzetno visoke ocjene svojih džematliki za aktivnosti i sadržaje pokrenute ispred Odjela za brak i porodicu te je zaključeno da je dodatni motiv i stimulans da koordinatorice u 2019 .godini prošire svoje aktivnosti u džematima.
Sastanak OZBP