Pjesme divljih ptica

894

Na mostarskoj promociji romana „Pjesme divljih ptica“ akademika Enesa Kariæa o romanu su u amfiteatru Fakulteta Humanistièkih nauka 11. Februara govorili prof.dr. Hilmo Neimarlija, mr. Nusret Èanèar, književnik Hadžem Hajdareviæ i autor ovog iznimno umjetnièki dojmljivog romana prof.dr. Enes Kariæ . Èitajuæi roman „Pjesme divljih ptica“, iznova bivamo svjedoci kako profesor Kariæ ima lahku ruku u pisanju, jasnu i dubokoumnu misao koja nas trajno veže za likove, dogaðaje i scene koje je romansirao u svom prvijencu. Zapravo, skoro da niste u stanju odgonetnuti da li se ovdje radi o intelektualnoj biografiji profesora Kariæa ili imaginiranoj književno estetskoj peoziji. „ Radnja romana smještena je u Bosnu na kraju 16. stoljeæa, u vrijeme opadanja Osmanskog carstva te mnogih historijskih, socijalnih, vjerskih i politièkih previranja.“, imeðu ostalog kazao je mr. Nusret Èanèar. Književne Kritike romana Enesa Kariæa su više veæ odliène; kako od kulturnih radnika iz bošnjaèkog kulturnog kruga tako i iz drugih nacionalnih krugova u našoj zemlji. Hadžem Hajdareviæ se predstavljajuæi Kariæev roman zadržao na dvije vrlo znaèajna vrijednosti, Kariæev jezik i Kariæev odnos prema povijesti. Enes Kariæ u romanu „Pjesme divljih ptica“ kao da je namijerno ostavio moguænost korespodencije nama ovdašnjim sa glavnim likovima: Hasanom Kafijom Prušèakom, Skenderom Humom i umjetnikom Mustafom, što u naravi filozofija, didaktièka narav književnosti kao nauke i traže od onih koji ih prigrle kao životno opredjeljenje. Prof.dr. Hilmo Neimarlija je tokom promocije akcentirao folizofska odreðenja promoviranog romana. Buduæi da su mnogi Bošnjaci iz pozicije bosankohercegovaèkih muslimana izrazili odrðenu zamjerku zašto se Kariæ opredjelio za antiratni roman, Kariæ je na mostarskoj promocije još jednom akcentirao poziciju vjernika u odnosu na cjelokupno èovjeèanstvo, nadvisujuæi time poziciju bosnaskohercegovaèkih muslimana, koja je stoljeæima poistovjeæena sa žrtvom. Roman „Pjesme divljih ptica“ do sada je prveden na nekoliko svjetskih jezika a u Bosni i Hercegovini doživio je u smao jednoj godine veæ èetiri izdanja. Mostarskla promocija Kariæevog romana je održana u organizaciji Medžlisa IZ Mostar.