Bajram-namaz na području Medžlisa IZ-e Mostar klanjat će se u 22 džemata, u 40 džamija i mesdžida. Centralna svečanost klanjanja Bajram-namaza bit će upriličena ma malonogometnom igralištu u U.S.R.C. „Midhat Hujdur Hujka“ u Sjevernom logoru. Bajram namaz predvodit će mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović. Vrijeme klanjanja Bajram-namaza, u utorak 21.8.2018.g., prema takvimu Rijadseta IZ-e u BiH je 6:35 minuta. Sabah-namaz na području Medžlisa klanjat će se u 5:20 minuta.

Bajram-namaz klanjat će se u sljedećim džamijama, mesdžidima:
1. Karađoz-begova džamija
2. Vučjakovića džamija
3. Ćejvan-Ćehajina džamija
4. Ćose Jahja hodžina džamija
5. Tere Jahje džamija
6. Derviš – paše Bajezidagića džamija
7. Baba – Beširova džamija
8. Hadži Ali – bega Lafe džamija
9. Mesdžid na Kozici
10. Lakišića džamija
11. Hadži Memije Cernice džamija
12. Kazneno – popravni zavod
13. Malonogometno igralište kod Jahja Esfelovog mesdžida
14. Nezir-agina džamija
15. Ibrahim – age Šarića džamija
16. Džamija u Egipatskom selu
17. Malonogometno igralište USRC “Mithad Hujdur Hujka”
18. Vrapčići – džamija
19. Livač – džamija
20. Karađoz-begova džamija
21. Podgorani – džamija
22. Humi-džamija
23. Prigrađani – džamija
24. Donja Drežnica – džamija
25. Bunčići – džamija u Gornjoj Drežnici
26. Opine – džamija
27. Kočine – džamija
28. Gnojnice – džamija
29. Dračevice – džamija
30. Careva džamija u Blagaju
31. Gubavica – džamija
32. Pijesci – džamija
33. Ali – paše Rizvanbegovića džamija na Buni
34. Berićet džamija u Jasenici
35. Podvelež – džamija
36. Kružanj – džamija
37. Kokorina – džamija
38. Bakračuša – džamija
39. Žulja – džamija
40. Rabina – džamija