Serijal dijaloških predavanja uz Časni Kur’an u organizaciji Info-servisa za mlade Medžlisa IZ-e Mostar nastavljen je u petak 12.2.2020.g. O temi „Izvanjsko kao odraz unutrašnjeg“ govorio je Kenan ef. Ovčina, pomoćnik glavnog imama Medžlisa IZ Mostar. Uz kur’ansku i hadisku argumentaciju ef. Ovčina je koristio brojne mudre izreke velikana islamske povijesti.

Posebno se fokusirao na spoznaje čula, a najviše je govorio o srcu, kao glavnom organu čulnog djelovanja u ljudskom tijelu za koga je Allah Uzvišeni kazao: “Allah nijednom čovjeku dva srca u njedrima njegovim nije dao…” (El-Ahzab, 4.)

Dijaloska predavanja