Prema instrukciji reisu-l-uleme od 12. februara 2021. godine o organizaciji vjerskih aktivnosti u džematu, radu imama, muallima, hatiba i drugih u pripremi, organizaciji i provođenju obreda u džamijama, potrebno je da:

1. Prilikom organizacije i provođenja vjerskih aktivnosti obavezno je poštovati naredbe i preporuke državnih organa.

2. Džematski odbori redovno trebaju vršiti čišćenje, dezinfekciju i provjetravanje objekata u kojima se obavlja namaz i odvijaju druge vjerske aktivnosti.

3. Džematlije su dužne tokom obreda da poštuju mjere fizičke distance i upotrebe maske, te koriste dezinfekciju prilikom ulaska i izlaska iz džamije.

4. Preporučuje se starijim osobama i hroničnim bolesnicima da namaz obavljaju u svom domu.

5. Organizacija obavljanja namaza će se vršiti na način kao što je to bilo i prije pandemije, dok će organizacija džume ostati na način kako se trenutno vrši.

6. Hatibi će upotpuniti propis hutbe, a poruku na bosanskom jeziku ograničiti do 5 minuta.

7. Mektebsku pouku muallimi će organizirati shodno važećim uputstvima nadležnih državnih organa o organiziranju i provođenju nastave.

8. Mevlude i druge programe realizirati shodno važećim uputstvima.

9. Dženaze će se i dalje organizirati shodno važećim uputstvima o okupljanju.

mr. Dino ef. Maksumić
glavni imam