Medžlis IZ uručio 6 199 KM Vehbiji Tunoviću za liječenje oboljelog sina Alema

527
Miz Mostar Aktivnost

Pomoćnik glavnog imama Ilham ef. Puce i sekretar Medžlisa IZ Mostar Sejfo ef. Kajmović danas su (29.09.2011.g.) u prostorijama Medžlisa uručili novčana sredstva u iznosu od 6 199 KM Vehbiji Tunoviću prikupljena na sergiji u svim mostarskim džamijama 16. septembra, neopohodna za liječenje njegovog dvadesetpetogodišnjeg sina Alema. Alemu Tunoviću su ljekari Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, krajem jula dijagnosticirali tešku bolest leukemije, te preporučili kao jedino rješenje za spas njegovog života transplantaciju koštane srži. Budući da se ovaj operativni zahvati ne radi u našoj zemlji Alemovim roditeljima je preporučeno da potraže spasa u njemačkom gradu Tibingenu, gdje je moguće naći odgovarajućeg donora i izvršiti transplantaciju. Troškovi pronalaska donora i troškovi transplantacije iznose oko 200.000 eura. Zdravstveni fond F BiH kao i fondovi solidarnosti ne snose troškove ovog vida liječenja za osobe starije od 18 godina. Alemova porodica nije u imovinskim prilikama sama snijeti troškove njegovog liječenja. Stoga se obratila svim dobrotvorima i humanistima na razne načine i u brojnim javnim glasilima za razumijevanje. Akciji Alemovog liječenja prema riječima njegovog babe Vehbije su se do sada pridružile brojne organizacija, pojedinci i humanisti u zemlji i inostranstvu. Od presudnog značaja je aktivizam njihovih rođaka koji su individalno izdvajali novac ali i organizirali humanitarne akcije. „U Mostaru su nam pomogli skoro svi koji su bili u prilici, od pojedinaca do firmi. Posebno bih izdvojio akciju Humanitarnog telefona i akcije Udruženja „Kuća otvorenog srca“ ostvarenu prodajom ručnih radova, uslužnih djelatnosti itd..“, zahvalivši se Islamskoj zajednici na razumijevanju između ostalog rekao je Vehbija Tunović. Prema njegovim riječima od mjeseca ramazana do sada je prikupljena značajna suma novca tako da bi Alem, s Božjom pomoći, uskoro trebao otputovati u njemački Tibingen.

Svi koji žele pomoći mogu se obratiti na telefon 061 106 077
VEHBIJA TUNOVIĆ
HAMIDA VUKA 51
88000 MOSTAR
Bosna i Hercegovina

Ili izvršiti uplatu na broj žiro računa otvoren kod BOR Banke Sarajevo 182-000-90000675-81 na ime Vehbija Tunović
Uplate iz Inostranstva
Transfer has to be effected as per following instruction
FIELD 31 (Amount) EUR/ USD
FIELD 56a (Intermediary) DEUTSCHE BANK AG
SWIFT: DEUTDEFF
FIELD 57 ( Account with institution) 100-9359324-1000 (EUR)-
100-9359324-0005 (USD)-
BOR BANK D.D. SARAJEVO
SWIFT: BORIRBA22 –
FIELD 59 (Beneficiary) IBAN: BA391820009000067581