Izgradnja Rehabilitacionog centara u Podveležju projekat je Medžlisa IZ-e Mostar, osmišljen kao vakufski projekat u skladu sa potrebama društva, s ciljem izlaska u susret potrebama vjernika u savremenom vremenu. Prvobitni fokus interesiranja prvenstveno su bile starije osobe u trećoj životnoj dobi. Gradnja Centra počela je postavljanjem kamena temeljca 17. 2. 2018 god. Finansiran je posredstvom Vakufske direkcije od strane Islamske banke za razvoj. Ovih dana intenzivno se izvode završni tehnički radovi, postavljanja mašinskih i elektro instalacija kao i opremanje inventarom i mobilijarom, nakon čega će se pristupiti uređenju partera i lokaliteta oko cijelog graditeljskog kompleksa. Medžlis IZ-e trenutno razvija strategiju javne prezentacije potencijala i usluga za buduće korisnike kako bi se svrha i namjena dovela do samog kraja i kako bi Centar postao funkcionalan. Rokovi ugovorenih poslova sa svim izvođačima radova, ističe predsjednik Medžlisa IZ-e Mostar Džafer Alić, datirani su za sredinu juna ove godine.

Kako čitati vrijeme

„Tačan datum svečanog otvorenja još uvijek ne možemo planirati, jer to zavisi od dinamike radova, ali u svakom slučaju, s Božijom pomoći, to bi se trebalo desiti krajem juna ili početkom jula“, kaže Alić. Ovaj Rehabilitacioni centar prvijenac je u poslovanju i historijskom djelovanju Islamske zajednice u Bosne i Hercegovine. I ne može se smatrati slučajnošću što se gradi u Mostaru. Medžlis IZ-e Mostar, podsjeća Alić, poznat je po inovativnim projektima od šireg značaja za društvenu zajednicu. Ranijih godina ostvareni su značajni rezultati izgradnjom Studentskom hotela, Dječijeg vrtića „Zemzem“ i obnovi kulturno-historijske baštine koja se danas koristi u turističke svrhe. „Imamo izuzetno dobro iskustvo sa Vrtićem „Zemzem“ osnovanim 2011.god. Taj projekat je sličan projektu Rehabilitacionog centra. Imali smo dilemu vjerskih autoriteta na koji način se djeca u porodici i van porodice trebaju odgajati, odnosno, uopće u shvatanju odgoja predškolske djece. Preuzeli smo jedan dio porodičnog odgoja u vrtiću i to se pokazalo svrsishodnim i korisnim. Islamska zajednica je danas opredijeljena takvom vidu djelovanja. Bili smo spremni mijenjati svijest naših članova, poimanja javnog mijenja. Na sličan način se i danas suočavamo sa dilemama kako pružiti najbolju brigu potrebnima i nemoćnima. I danas imamo dileme vjerskih autoriteta šta znači najbolja briga i njega, da li je to moguće uraditi, da kažemo grubim rječnikom, zbrinjavanjem u staračkom domu i da li će ta briga biti na nivou one koja je preporučena islamom“, pojašnjava Alić. O svemu tome, ističe, s dužnim poštovanjem vodili su računa tokom izrade i prilagođavanja, kako idejnog, tako i izvedbenog projekta. Uprkos izazovu tradicijskog poimanja porodičnih vrijednosti Medžlis IZ-e Mostar je opredijeljen da u ovom vremenu, bujajućih civilizacijskih izazova, širom otvori vrata mogućnostima da ljudi koji su iz nekih razloga, vremenske ili prostorne distance, spriječeni posvetiti cjelodnevnu brigu svojim roditeljima i najmilijima da im taj tretman omoguće u Centru. „To pitanje možemo posmatrati i iz drugog ugla. Šta zapravo znači briga o roditeljima? Ukoliko su ljudi obavezni da odsustvuju od kuće dio dana ili mjeseca koliko se mogu posvetiti roditeljima? Da li je u tom slučaju sretnije rješenje da su smješteni u Rehabilitacioni centar gdje imaju 24-satnu brigu i podršku“, prokomentirao je Alić. Svjestan je da se radi o dugoročnom procesu, no ipak uvjeren je da način života današnjeg čovjeka ide u tom pravcu.

Smještajni kapaciteti Centra

Na naše pitanje da li se sa razvojem ovakvog koncepta otvora mogućnost da Islamska zajednica jedan segment svog obrazovanja usmjeri i u tom pravcu Alić kaže da će Medžlis IZ-e Mostar moći angažirati stručni kadar, ali da se, ukoliko se i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine izgrade slični centri, ta mogućnost nameće sama od sebe. „Vjerujem da će Islamska zajednica i kroz medrese i kroz visokoškolske ustanove razvijati ovaj koncept. Već sada pri Pedagoškom fakultetu u Zenici postoji Pedagoško-socijalni smjer, koji u potpunosti odgovara ovoj namjeni. Nešto slično moguće je dalje razvijati i mislim da će se to u budućnosti i desiti jer se radi o klasičnoj potrebi“, dodao je Alić. Sva ova saznanja do kojih su došli u Medžlisu IZ-e Mostar utjecala su i na povremene izmjene početnog idejnog projekta. „Saznanja da objekte treba prilagoditi za sve vrste korisnika, posebno onih nepokretnih, uslovaljavali su nas da koristimo savremene tehnologije i izvršimo određene intervencije i preinake. U svakom slučaju nastojali smo da se izdignemo iznad one uobičajene forme klasičnog staračkog doma. Željeli smo da ljudima izađemo u susret, da imaju što manji proces prilagođavanja na novu sredinu. Nastojali smo što više razumijete psihologiju osoba koje će biti korisnici naših usluga, kako bi se zaista osjećali kao kod svoje kuće“, rekao je Alić. Kompleks Rehabilitacinog centra Podveležje nalazi se na uz lokalitet stare džamije, porušene u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Sastoji se od glavnog i pet smještajnih objekata. Stara džamija, oko koje se objekti prostiru, bit će obnovljena u autentičnom prvobitnom obliku sa četvrtastom munarom. U njoj će, pored molitvenog prostora biti organizirane čitaonica i biblioteka. Osnovna njegova funkcija bit će prilagođena potrebi zdravstvene rehabilitacije i ugodnog boravka svih osoba koje iskažu interes korištenja. Dva od ukupno 6 objekta, glavni i prvi smještajni uz njega, bit će podređeni zahtjevima turističke ponude i potražnje, a ostala četiri prilagođena su za stalni boravak korisnika Centra. Glavni objekat sa površinom od 1.040 m2, ima podrumske prostorije, prizemlje, sprat i otvorenu terasu na krovu. U njemu su planirani magacini, vešeraj, kuhinja, sanitarni čvorovi, prostor za tehničko osoblje, priručne radionice, pristup dostavnim vozilima itd. U sklopu podruma se nalazi spremnik za vodu. Prijemna recepcija je planirana u prizemlju gdje se nalaze i prostor za dnevnu relaksaciju, restoran i tri administrativne kancelarije. Kapacitet restorana je oko 80 sjedišta unutra i 50 sjedišta na terasi ispred restorana. Zgrada je povezana vertikalnom komunikacijom liftovima i stepeništem. Na prvom spratu se nalazi devet dvokrevetnih soba sa kupatilima. Na istom spratu projektovana je i konferencijska sala. Sala ima mogućnost podjele na dvije manje zasebne gdje će se moći organizirati različiti skupovi. Kapacitet konferencijske sale je planiran za 60 osoba. Na krovu objekta u površini od 390 m2 izgrađena je otvorena terasa sa jednim natkrivenim dijelom. Namijenjena je za različite sadržaje ovisno od iskazane potrebe korisnika kada to vremenske prilike budu dozvoljavale. Smještajni kapaciteti u ovom objektu prilagođeni su za 18 osoba. U jednom od šest objekata, predviđenom za turističke djelatnosti izgrađeno je 8 apartmana i dva jednosobna stana. Njegov smještajni kapacitet prilagođen je za 24 osoba. Četiri objekta, sa ukupnom korisnom površinom od 1410 m2, predviđena su za stalni boravak korisnika. U njima su planirane prostorije za druženje i trpezarije. U jednom od njih izgrađena su četiri apartmana. Treći i četvrti objekat prizemlja su prilagođeni za invalidne osobe. U Centru će u isto vrijeme moći boraviti 70 stalnih korisnika.

Afirmacija zdravih stilova života

Pored smještajnih kapaciteta jedan dio usluga bit će podređen turističkim djelatnostima, s naglaskom na osobe koje imaju potrebu relaksacije i rehabilitacije kraći vremenski period. „Podveležje je, na nadmorskoj visini od 700 metara, dokazano kao svojevrsna vazdušna banja. Prema mišljenju stručnjaka izuzetno je pogodno za osobe koje imaju problema sa kardiovaskularnim oboljenjima i kao takvo idealno je mjesto da ljudi tu proborave nekoliko dana kako bi poboljšali svoje zdravlje. U našem Centru imat će na raspolaganju sve što im je potrebno“, ističe Alić. Centar nudi mogućnost korištenja kongresne sale za različite prezentacije i organizaciju skupova. Širi lokalitet pogodan je za ugodne šetnje u prirodi i ostale vidove rekreacije. „U Centru imamo i džamiju sa bibliotekom i čitaonicom koja nudi mogućnosti duhovnog i intelektualnog smiraja. Podrška vjersko-prosvjetne službe bit će redovna i u skladu sa iskazanim i uočenim interesima“, pojašnjava Alić. Način djelovanja Centra, ovisno od ukazanih potreba, podložan je promjenama, no ciljevi će ostati uvijek isti, bit će to Centar zdravog življenja u svakom smislu te riječi. Bit će to Centar od posebnog interesa za cjelokupnu Islamsku zajednicu u BiH i bošnjačkoj dijaspori, u kojem će svoj interes za smještaj zainteresiranih osoba, pod određenim uslovima, moći pronaći svi naši medžlisi. „Informacije koje imamo ohrabruju nas da ovaj projekat ima svoju budućnost unutar Islamske zajednice. Naši medžlisi će moći sklapati ugovore sa osobama koji su potencijalni naši korisnici na način da te osobe uvakufe svoju imovinu tom medžlisu, a da medžlisi snose troškove njihovog boravka. Takve pojave nisu rijetkost na prostoru Bosne i Hercegovine, ali usljed nedostatka institucija osobe u stanju potrebe za njegom imovinu ostavljaju privatnim licima. Otvaranjem Rehabilitacionog Centra čitav sistem IZ-e im je garant da će biti u dobrim rukama i da će imati svu potrebnu njegu i pažnju“, pojašnjava Alić. Na taj način se osobama u trećoj životnoj dobi otvara mogućnost da i u tim godinama pomažu rad i doprinose razvitku Islamske zajednice. Studije isplativosti funkcionisanja Centra u narednih desetak godina Medžlisu IZ-e Mostar ponudila je optimistične rezultate. Korištenje usluga Centra nisu ograničene na samo jednu kategoriju korisnika. Mnogo je faktora koji će na to utjecati. Pored osoba koje će svoju imovinu uvakufiti svom medžlisu postoji interes i osoba koje ne žive u Bosni i Hercegovini, a čija djeca zbog poslovnih obaveza nisu u prilici pružiti njegu svojim roditeljima onoliko koliko bi željeli. Cijene će bit temeljene na vrsti i kvaliteti usluga, a u svakom slučaju, smatra Alić, bit će pristupačne i kvalitetne. Centrom će, u skladu sa validnim zakonima Hercegovačko-neretvanskog kantona, upravljati posebna ustanova Medžlisa IZ-e Mostar. Tim odredbama propisano je koliko će Centar, u odnosu na broj korisnika, imati uposlenog osoblja. Zakonskim propisima predviđen je i broj medicinskih radnika, asistenata, vanjskih saradnika. Tokom izgradnje Centra u protekle dvije godine na indirektan način izvršene su i temeljite pripreme javnog mijenja. „Sad imamo potpuno optimističnu atmosferu. Klasični starački dom mogao se uraditi bilo gdje u Mostaru, ali ovaj koncept zdravih stilova života, koji smo osmislili, donijet će novu svježinu i Podveležju i našim korisnicima“, kaže Alić. Podrška relevantnih institucija u Mostaru ni u ovom slučaju nije izostala, kao i u svim drugim kapitalnim vakufskim projektima, koje je pokretao Medžlis IZ-e Mostar. „Otvoreni smo prema svima koji su zainteresirani za sve vrste pitanja i sugestija. Islamska zajednica je, slijedeći logiku Poslanika, u obavezi da se na najadekvatniji način približi ljudima, našim džematlijama, njihovim potrebama i da im na najkorisniji način pruži ruku podrške. Ovaj projekat je zamišljen, da bude socijalno osjetljiv i da bude na usluzi građanima“, poručio je Alić.

Islamske informativne novine PREPOROD, 1.februar 2020.gof, Hasan Eminović
Rehabilitacioni centar