Hafiz Mensur ef. Malkić, direktor Gazi Husrev-begove medrese i prvi imam Begove džamije u Sarajevu u subotu veče na seminaru mostarskim imamima održao je predavanje o imametu i hatabetu. Hafiz Malkić je o ovoj temi govorio iz vlastitog iskustva, o načinu primjene teorijskog znanja u svakodnevni život i nužnosti kontinuiranog učenja, bez kojeg se svaki vjernik pogotovo imami i ulema lišavaju mogućnosti šireg razumijevanja suštine islamskih načela i principa. Na vrlo umješan način uspio je pojasniti razlike između misije i profesije imama u aktuelnom društvenom kontekstu. Istakao je i činjenice da su imami i učenici medresa u ranijim vremenima bili upućeni jedni na druge dok to danas nije slučaj. Vrijeme koje živimo ocijenio je kao vrijeme potpune slobode te upozorio imame na tu vrstu blagodati za koju će, možda, dodatno morati polagati račune na Sudnjem danu. „Prema tome emanetu moramo se posebno odnositi“, upozorio je Malkić, komentirajući pri tom i težinu i složenost imamskog poziva koju često drugi ne primjećuju, a koja se automatizmom reflektira i na cijelu njihovu porodicu. Redovnost i potpuna posvećenost ispunjavanja imamskih obaveza, prema njegovom mišljenju, su dvije najznačajnije osobine koje krase uspješne imame. Upozorio ih je da zbog činjenice da su sve oči uprte u njih, bilo da se radi o džematlijama, bilo o onima koji rjeđe posjećuju džamije bilo da se radi o turistima u današnje vrijeme posebnu pažnju moraju posvetiti svom držanju i izgledu. „I opet, bez obzira koliko se trudili moramo znati da to uvijek nekome neće odgovarati i na to se trebamo naviknuti. Mi moramo voditi računa o hušuu, dostojanstvu i iskrenoj skrušenosti i usmjeriti misli prema Gospodaru svjetova“, kazao je Malkić. Na kraju predavanja sa imamima je podijelio nekoliko izuzetno poučnih iskustava sa brojnih putovanja, takmičenja učača Kur’ana, predavanja i seminara. Govorio je o različitim mekamima učenja Kur’ana o čemu imami rijetko imaju priliku slušati. Pojašnjavao je razlike između način učenja Kur’ana i pravilima koja ih uokviruju. U tom kontekstu upozorio je da je od prevelike važnosti na koji će način, kojim mekamom dijete prvi put naučiti Fatihu. Na kraju je milozvučnim učenjem Kur’ana ilustrirao razlike između opće prihvaćenih mekama učenja Kur’ana u svijetu što je posebno emotivno djelovalo na sve prisutne imame.
Malkic