Hafiska mukabela u Karađoz-begovoj džamiji

932
Miz Mostar Aktivnost

I ranijih godina mukabele tokom mjeseca ramazana privlačile su pažnju vjernika koji su željeli u potpunosti se posvetiti ibadetu tokom meseca ramazana a da su im to obaveze dozvoljavale. Ove godine mukabela se uči u 18 džamija na području Medžlisa IZ Mostar. U Šarića džamiji čak dvije na podne namazu, džematska prije podne i ženska poslije podne namaza. Posebnu pažnju ove godine plijeni hafiska mukabela u Karađoz-begovoj džamiji. Hafizi Aziz Makan, Suad Godušević, Jusuf Bećoja i hafiz musafir iz Turske Ahmed Akif Akbaba svojim odnosom prema Kur’anu, tačnošću, preciznošću u učenju ali i emocijom koja ne može ostati sakrivena pred Božijom riječi svakog dana uveseljavaju vjerničke duše. Gledati u mlade ljude s koliko zanosa i koliko ljubavi se odnose prema Božijoj riječi jedinstven je vizuelni vaz, vaz geste u kojem se može percipirati stepen predanosti Božioj volji i setepen oslanjanja na Njegovu milost.

Miz Mostar Aktivnost

Dok gledate i slušate te mlade ljude kako uče napamet jedan od 30 planiranih džuzeva u osjećaju divljenja vam se javi želja da se s njima identificirate, da im, jer su oni dosegli taj stepen ljubavi da Kur’an znaju napamet proučite dovu za svako dobro, da su preuzeli na sebe obavezu da će cijelog života ponavljati Kur’ana kako ga ne bi zaboravili. Naravno, poseban užitak na mukabeli osjećaju oni koji su u stanju razumjeti orginalan arapski tekst i na taj način u prilici su upustiti se u ramazanska razmišljanja, u razmišljanja o Kur’anu.

Miz Mostar Aktivnost

Ne zna se tačno otkud datira ova tradicija učenja mukabela jer se ona u ranijim spisima i vakufnamama ne spominje. Čak u ovakovom obliku nije zabilježena ni u jednom dijelu islamskog svijeta, samo na Balkanu. To bi značilo da je institucija mukabele novijeg i autohtonog porijekla.

Za učenje mukabele odabiru se najbolji učači i hafizi Kur’ana. Otuda su mukabele u toku ramazana izuzetno posjećene. U većim gradovima mukabela se uči na više mjesta i u razno doba dana: na sehuru do sabaha; pred i poslije podne; prije i poslije ikindije; negdje se počinje učiti tako da završi pred iftar. Obično se poslije proučenog džuza prisutnim vjernicima prepriča značenje ajeta i sura koje su tog dana proučene. Ako nema drugih alima obično to uradi mjesni imama. U centralnim džamijama u većim gradovima Islamska zajednica napravi rapsored alima i uleme koja će prenijeti značenje tog džuza. Najčešće su oni profesori Fakulteta i naših medresa. Po mišljenju postača u BiH, mukabele se ubrajaju i spadaju u velike i odabrane ibadete.

Miz Mostar Aktivnost

Mjesec Ramazan je mejsec posta, kijama (teravih-namaza), učenja Kur’ana i davanja sadake. Jedna od posebnih odlika mjeseca Ramazana u kojem je počela objava Kur’ana je čitanje Kur’ana, izučavanje kur’anskih znanosti i razmišljanje o začenjima ajeta. Bilježi Buharija u svom Sahihu da se Džibrilom, alejhisselam, sastajao sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, svake noći Ramazana i poučavao ga Kur’anu. Nema razilaženja među učenjacima da je učenje i izučavanje Kur’ana u toku Ramazana potvrđeni sunnet.