Miz Mostar CUK


Pred nama su dani Centra za učenje Kur’ana Mostar, koji će početkom mjeseca decembra obilježiti i drugu godišnjicu djelovanja i postojanja.

U svojoj dvogodišnjici, Centar za učenje Kur’ana pokazao se vrijednom i značajnom institucijom, koja je imala itekako pozitivan odjek među građanima Mostara, a čiji osnivači jesu institucije Islamske zajednice grada na Neretvi: Muftijstvo mostarsko, Karađoz-begova medresa i Medžlis IZ Mostar.

Centar je građanima ponudio druženje sa Vječnom riječju, učenje harfova, tedžvidskih pravila i hifza, te predavanja iz Džezerijje, a sami odziv polaznika na ta predavanja kazivao je da je jedan takav projekat falio našem gradu.

Mnogo je onih koji su se sa harfovima prvi put upoznali upravo u Centru za učenje Kur’ana, u njemu otpočeli učenje u Časnom Kur’anu, počeli sa hifzom Allahove Knjige, i sebe pronašli u tim ljepotama, koje im je ponudio Centar.

Sa druge strane, predavači u Centru–kurra-hafizi, hafizi, imami, studenti–učači hifza, ponudili su svim polaznicima vrsna predavanja i trudili se da tokom istih svi savladaju planirano gradivo. Iza njih je još jedna godina truda, rada, zalaganja da u ime Božije prenesu insanima željnim kur’anskih ljepota upravo tu blagodat darovanu od Uzvišenog cijelom čovječanstvu.

Stoga će o godinama iza Centra za učenje Kur’ana Mostar i sadašnjem njegovom djelovanju progovoriti kurra-hafiz Armin Abaza, njegov rukovodilac „Centar je i ove godine nastavio nizati uspjehe na takmičenju iz hifza Kur’ana. Tako su predstavnici Centra na nedavno održanom takmičenju u hifzu Kur’ana, u Sarajevu, od četiri kategorije, osvojili prva tri mjesta u dvije–Mehmed Zukić u 5. džuzeva i Suad Godušević u 10. džuzeva. Zekija Krvavac osvojila je 2. mjesto u istoj kategoriji. Također, porastao je i broj polaznika, tako da trenutno imamo oko 250 prijavljenih polaznika. Ovogodišnji predavači u Centru za učenje Kur’ana jesu: hfz. Aid Tulek, Arnel Demirović, hfz. Esma Mezit, hfz. Indira Tulek, Emina Osmanagić, Seida Šuta i moja malenkost. Novina u ovom ciklusu jesu predavanja iz tefsira, koja drži mr. Dino Maksumić.“

Centar za učenje Kur’ana prilika je svima onima koji žele svoje putanje dunjalučke provoditi uz dobrog i korisnog ahbaba–Časni Kur’an, kako bi, zato što su ga učili i drugovali s njim, on bio njihov zagovarač na Sudnjem danu, a ljepšeg od njega prijatelja nema…!

Kada imamo priliku, valja nam je iskoristiti i zakoračiti putanjama koje vode Centru, a iz njega sa znanjem i kur’anskim ljepotama, zakoračiti u svijet u kojem upravo kur’anskih ljepota i poruka nedostaje.

A kada su iza dvije godine postojanja, i kada se zakoračilo u treću, Centar za učenje Kur’ana, po riječima njegovog rukovodioca, želi da ostvari mnogo zacrtanih ideja i planova, a svoju drugu godišnjicu dočekati će sa novim uspjesima, o kojima kurra-hafiz priča:
„Drugu godišnjicu obilježavamo sa dva nova velika uspjeha: prvom publikacijom i prvom idžazetnamom. Što se tiče publikacije, riječ je o priručniku ‘Šu’betov rivajet’ (komparacija između Šu’betovog i Hafsovog rivajeta), koji je namijenjen za sve hafize Kur’ana koji žele proširiti svoje znanje iz oblasti učenja Kur’ana. Među zadanim ciljevima Centra jeste i oživljavanje tradicije idžazetname, a ove godine idžazu će dobiti Centrov prvi hafiz–Aziz Makan.“

U planovima budućim želimo da Centar za učenje Kur’ana, uz Božiju pomoć, ostvari sve ono što će ga činiti još boljim, vrijednijim, primamljivijim njegovim polaznicima, koji će, akoBogda, iz njega izlaziti učeniji, Kur’anom bogatiji, njegovim porukama oplemenjeniji i kao hafizi Allahove riječi.

U godinama ispred nas, neka nam Centra za učenje Kur’ana i nas u njemu! Njegovim polaznicima, predavačima i osnivačima – Allah mubarek olsun još jedna uspješna godina!