Centar za učenje Kur’ana Mostar čiji je osnivač Mostarsko muftijstvo, Medžlis Islamske zajednice Mostar i Karađoz-begova medresa počeo je sa upisom novih polaznika. Upis je otvoren od 23. Septembra do 1.oktobra ove godine. Svi zainteresirani se mogu prijaviti na jednom od punktova održavanja nastave učenja Kur’ana napamet i arapskog pisma; i to u džematu Zalik u prostorijama Centra, u džematu Brankovac u mektebu Karađoz-begove džamije, u džematu Luka u prostorijam mekteba „Vrelo znanja“, u džematu Opine u mjesnoj džamiji, i u Karađoz-begovoj džamiji u Potocima.