Bajram namaz u utorak, 4. juni 2019. godine na području Medžlisa Islamske zajednice Mostar klanjat će se u 22 džemata u 41 džamiji i mesdžidu. Vrijeme Bajram namaza je 5:44 minute. Sabah namaz klanjat će se u 4:30 minuta
1. Džemat Brankovac
Karađoz-begova džamija
Vučjakovića džamija Ćejvan Ćehajina džamija
2. Džemat Musalla – Carina
Ćose Jahja hodžina džamija
Tere Jahje džamija
3. Džemat Balinovac – Podhum
Derviš – paše Bajezidagića džamija
Baba – Beširova džamija
Hadži Ali – bega Lafe džamija
Mesdžid na Kozici
4. Džemat Cernica – Ričina
Lakisica džamija
Hadži Memije Cernice džamija
Kazneno – popravni zavod
5. Džemat Donja Mahala
Sevri Hadži Hasanova džamija
Nezir – agina džamija
Jahja Esfelov mesdžid
6.Džemat Luka
Ibrahim – age Šarića džamija
Egipatsko selo
7. Džemat Zalik
– Sportska dvorana „Mithad Hujdur Hujka”
8. Džemat Vrapčići
„Bijela džamija” – Vrapčići
9. Džemat Kutilivač
Livac – džamija
10. Džemat Potoci
Karađoz-begova džamija
11. Džemat Podgorani-Humi -Prigrađani
Podgorani – džamija
Humi-džamija
Prigrađani – džamija
12. Džemat Donja Drežnica
Donja Drežnica – džamija
13. Džemat Gornja Drežnica
Bunčići – džamija
14. Džemat Opine
Opine – džamija
15. Džemat Kočine – Masline
Kočine – džamija
16. Džemat Gnojnice
Gnojnice – džamija
17. Džemat Dračevice
Dračevice – džamija
18. Džemat Blagaj i džemat Kosor-malo Polje
Sultan Sulejmanova džamija-Careva džamija
19. Džemat Gubavica – Pijesci
Gubavica – džamija
Pijesci – džamija
Ali – paše Rizvanbegovića džamija
20. Džemat Jasenica
Berićet – džamija
21. Džemat Podvelež
Podvelež – džamija
22. Džemat Kružanj
Kružanj – džamija
Kokorina – džamija
Bakračuša – džamija u 6:00 sati
Žulja – džamija u 6:00 sati
Rabina – džamija u 6:00 sati

Centralna manifestacija klanjanja Bajram namaza za područje Mostarskog muftijstva ove godine bit će održana u sultan Selimovoj džamiji u Stocu dok će centralna svečanost na području Medžlisa biti održana U.S.R.C. “Mithad Hujdur Hujka” Sjeverni logor. Bajram namaz predvodit će glavni imam Medžlisa IZ-e Mostar mr. Dino ef. Maksumić

Bajram namaz na području Medžlisa IZ-e Nevesinje klanjat će se:
• Careva – džamija u 7:00 sati
• Kljuna u 7:00 sati
• Presjeka u 7:00 sati
• Sopilja u 7:00 sati
• Donja Bijenja u 7:00 sati
• Kruševljani u 7:00 sati

Drugi Dan Bajrama odlukom Rijaseta IZ-e u BiH tradicionalno se obilježava kao Dan šehida.
Centralni program povodom obilježavanja Dana šehida u Mostaru bit će održan na Mostarskim Šehitlucima srijeda, 5. juni 2019. Godine u 9:00
• Poklanjanje hatma-dove šehidima
Posjeta šehidskim mezarjima i obilježjima uz prisustvo predstavnika Islamske zajednice i boračkih organizacija u 10:00 sati. (Karađoz-begov harem, Balinovac, Šoinovac, Liska harem, Šarića podharem i Šehidska spomen-česma u Donjoj Mahali)
Obilježavanje Dana šehida za područje Jugoistoka i Sjevera počinje posjetom svim lokalnim mezarjima u 10:00 sati, posjetom centralnim šehidskim turbetima u 10:45 sati i završava poklanjanjem hatma-dove.