Arheološko istraživanje na lokalitetu Bazar-Mala tepa

754
Miz Mostar Aktivnosti

Na poziv Medžlisa Islamske zajednice Mostar, prof. arheologije emeritus dr. Enver Imamović je početkom ovog mjeseca rukovodio arheološkim istraživanjem na lokalitetu Bazar-Mala tepa.

Istraživanje je imalo za cilj da se provjeri da li teren sadrži kulturne ostatke, odnosno arheološki materijal.

Detaljnom analizom utvrđeno je da nema kulturnih ostataka, čime su stvorene pretpostavke za početak građevinskih radova na lokalitetu Bazar – Mala tepa.

Na ovoj lokaciji će biti izgrađeno oko 20 novih poslovnih prostora – dućana za zakup. Investitor ovog projekta je Medžlis Islamske zajednice Mostar.