Medžlis islamske zajednice Mostar, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“, Gradsko društvo Mostar u četvrtak, 22.06.2017. god. u 23:30 sati na Platou ispred Narodnog pozorišta Mostar organizuju Ramazanski koncert

Na koncertu će nastupiti horovi osnovnih škola:

1. O.Š. Mustafa Ejubović Šejh Jujo, Mostar
2. Četvrte osnovne škole, Mostar
3. Šeste osnovne škole, Mostar
4. O.Š. Zalik, Mostar
5. O.Š. Bijelo Polje, Mostar
6. O.Š. Mujaga Komadina, Mostar
7. O.Š. Blagaj, Mostar
8. O.Š. Gnojnice, Mostar
9. O.Š. Vrapčići, Mostar
10. O.Š. Drežnica, Mostar