Zajednički iftar za mlade u Dračevicama

909
Miz Mostar Aktivnost

U subotu, 18.06.2016. godine, u džematu Dračevice organizovan je zajednički iftar gdje su u ljepoti iftara i učenju Kur’ana, te zajedničkog druženja do sehura istinski uživala omladina džemata.

Miz Mostar Aktivnost

Nakon klanjanja akšam-namaza, zajedničkog iftara, pristupilo se učenju Ja-sin šerifa pred duše šehida, nakon čega se omladini obratio ef. Fale i u svom obraćanju istakao zahvalnost omladini na aktivnostima i doprinosu džematu i zajednici, na odzivu i ljepoti zajedničkih druženja, iftara, zajedničkog odisanja u okrilju Allahove kuće.

Miz Mostar Aktivnost

Bila je ovo prelijepa ramazanska noć za omladinu, iz koje je proizašla poruka da se snaži jedinstvo muslimana i jača korijen islama među Bošnjacima naših prostora, zarad budućih generacija, koje će ako Bog da ispravno hoditi i stasavati u svome životu.

Na kraju, ovom prilikom želimo i da se zahvalimo našem džematlijikoji je finansirao iftar, da ga Allah nagradi svakim dobrom na oba svijeta. Molimo Dragog Allaha da sve nas nagradi najljepšom nagradom. Amin, ja Rabbe-l-Alemin.