Prof.dr. Ahmet Alibašić, profesor Fakulteta islamskih nauka, u srijedu, 25. aprila održat će tribinu pod nazivom „Bosna i Hercegovina u očima svijeta – kako nas drugi vide i šta nam to znači“. Tribina istaknutih javnih i naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine koja se svake godine organizira u okviru Manifestacije „Dani mevluda i zikra“ tematizira najvažnije teme za Bošnjake u toj godini. Organizacioni odbor manifestacije se, prilikom odabira predavača, prvenstveno rukovodi aktuelnim društvenim kontekstima.
Ahmet Alibašić rođen je 1971. g. u Kalesiji. Gazi Husrev-begovu medresu završio je 1990.g. , Fakultet islamskih i društvenih nauka na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji 1997.g., godinu dana na istom Univerzitetu i Fakultet društvenih nauka 1998.g., magistrirao je o temi islamske civilizacije na Međunarodni institut za islamsku misao i civilizaciju u Kuala Lumpuru 1999.g., a doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2011.g.
Autor je brojnih naučnih studija iz oblasti historije i kulture islamske i savremenih političkih sistema.
Tribina će se održati 25. aprila u Kulturnom Centru „Kralj Fahd“ na Bunur s početkom u 19:00 sati