Izgradnja kompleksa Rehabilitacionog centra za stare osobe u Podveležju ulazi u završnu fazu grubih građevinskih radova.  Gradnja je,  od postavljanje kamena-temeljca 07.05.2018. godine do kraja 2018. godine, tekla parcijalno, u nekoliko faza.

U prvoj fazi izvedeni su radovi konstrukcije na četiri objekta. U drugoj i trećoj, u većoj mjeri, izvedeni su konstruktivni i krovopokrivački radovi na pet objekata, koji su djelimično preneseni i u 2019.godinu. Tokom gradnje posebno se vodilo računa o unaprijeđenju i prilagođavanju objekta suštinskoj namjeni.

Medžlis IZ-e Mostar i ovaj projekat, kao i sve druge, pripremao je osam do deset godina. To je uobičajeni ciklus izrade idejnog i izvedbenog projekta od kapitalnog značaja. U tom procesu, planirani smještajni kapaciteti povećani su, sa ranije predviđenih 40, na broj od 80 osoba. Potencijali  Centra su veliki, no sve njih treba  dodatno funkcionalno osmisliti i uvezati. U tom smislu Medžlis IZ-e razmišlja o saradnji sa našom dijasporom gdje postoji velika potreba za korištenje ove vrste usluga.

Projekat je, inače, osmišljen  kao projekat i ustanova od interesa IZ-e u BiH, u smislu da svaki od medžlisa, uz plaćanje troškova smještaja, ima mogućnost da u Dom smjesti korisnika koji će svoju imovinu, nakon smrti, uvakufiti i ostaviti IZ-ci. U Centru je predviđeno da jedan dio kompleksa  funkcionira kao klasični starački hoteli, drugi je predviđen za rehabilitaciju, dok je u trećem dijelu ostavljena mogućnost  turističkih aranžmana.

Prema predviđenoj dinamici svi radovi bi trebali biti okončani do kraja tekuće 2019. godine.