Seminar za mostarske imame održao kurra hafiz Armin Abaza

832
Miz Mostar Aktivnosti

Dana 09.01.2014. godine održan je stručni seminar za mostarske imame u Studentskom hotelu u Mostaru. Predavač je bio kurra hafiz Armin Abaza, rukovodilac Centra za učenje Kur’ana.

Hafiz je obradio temu „Kiraeti Kur’ana časnog“. Govorio je o mutevatir kiraetima – načinima učenja kur’anskog teksta u okviru kojih se kriju neiscrpna, jezička, stilska i značenjska bogatstva i riznice.

Hafiz je mostarske imame upoznao i sa radom Centra za učenje Kur’ana.

Istakao je da su na posljednjem Rijasetovom takmičenju iz hifza Centrovi predstavnici osvojili prva mjesta u dvije kategorije (5 i 10 džuzeva) i drugo mjesto u jednoj kategoriji (10 džuzeva).

U 2013. godini uručena je i prva idžazetnama Azizu Makanu i objavljena prva publikacija pod naslovom Šu’betov rivajet (komparacija između Šu’betovog i Hafsovog rivajeta). Izdavači publikacije su institucije IZ-a u Mostaru i Fondacija Hifz časnog Kur’ana iz Sarajeva.