Osnovni zadatak Seharine male škole sporta je unaprijeđenje zdravlja djece predškolskog i školskog uzrasta od 5 do 12 godina. Ova populacija djece se nalazi u periodu svog života kada trebaju sve uslove za pravilan psihosomatski razvoj, te uslove integracije u društvo kao zdravih osoba. Danas su djeca izložena svakodnevnom stresu i lošim uticajima okoline u kojoj žive, prekomjernom gledanju televizije i korištenju interneta, video igara i manjkom aktivnog kretanja .
Kao posljedicom svega toga djeca su suočena sa nepravilnim fizičkim i psihičkim razvojem, pretilošću i mnogim drugim poremećajima i oboljenjima koja se javljaju u kasnijim životnim fazama.
Aktivnosti škole sporta će se ogledati u primjeni sadržaja različitih sportskih disciplina (nogomet, košarka, odbojka, gimnastika, atletika i dr.), a sve sa ciljem podizanja funkcionalnih psihofizičkih sposobnosti djece na viši nivo. Razvoj motorike, koordinacije, izdržljivosti, fleksibilnosti, brzine, ravnoteže i drugih različitih kretnih struktura su ono što je prioritet naših aktivnosti. Pored redovnog programa tjelovježbe djeci će se održavati sljedeći sadržaji:
 kreativne radionice o zdravoj prehrani,
 interaktivna predavanja sportaša
 edukativni izleti
Sa djecom će raditi prof. sporta Alma Macić, Seharina dugogodišnja saradnica.
Škola sporta će se održavati jednom sedmično u dvije grupe raspoređene po uzrasnoj dobi( 5-8 I 8-12godina) a trajat će 60minuta. Škola počinje sa radom 17.2. 2018.godine.
Nakon uspješno završene škole djeca će dobiti diplome kao pohvalu za sudjelovanje . Pored diplome, dobit će i sportske dosjee u kojima će roditelji dobiti detaljnije upute o trenutnom fizičkom zdravlju ali i upute u kojem smjeru dijete dalje treba da nastavi svoj sportski razvoj.
Vaše dijete možete prijaviti preko mail adrese kec.sehara@gmail.com ili na recepciji KC “Kralj Fahd”.
Prijave su otvorene do 16.2.2018.godine